•  

Zmluvy


  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  prevod nehnuteľnosti Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Ján Varga AGRA - V
  31.50 €
  Vykonanie auditu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
  0.00 €
  "Oplotenie cintorína - Obeckov" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
  8629.85 €
  Webstránka a poskytovanie doménových a webhostinových služieb Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: webex.digital s.r.o.
  144.00 €
  Predaj pozemku C KN č. 419 o výmere 71 m2 Odb.: Roman Štrbík
  Dod.: Obec Obeckov
  71.00 €
  "Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Obeckov" - tepelnoizolačné práce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: VERÓNY OaS s.r.o.
  0.00 €
  zriadenie pevnej linky a internetu od Slovak Telekom, a.s. Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  0.00 €
  Cenník služieb vývozu odpadu - na rok 2020 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  0.00 €
  Audit účtovnej uzávierky Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
  0.00 €
  Stavebný dozor na stavbe "Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Peter Srník - Stavos
  850.00 €
  Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Environmentálny fond
  191725.00 €
  Žiadosť o podporu formou dotácie "Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  1500.00 €
  Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove" - tepelnoizolačné práce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: VERÓNY OaS s.r.o.
  213416.58 €
  Nákup potravín do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  0.00 €
  Nákup potravín do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: M PRO, s.r.o.
  0.00 €
  Umiestnenie kontajneru na použitý textil, odev a obuv Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: HUMANA People to People Slovakia o.z.
  0.00 €
  On-line informačný portál pre riaditeľov MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
  6.00 €
  Prenájom reklamnej plochy na propagáciu Komunálnej poisťovne, a.s. Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  30.00 €
  Nákup potravín do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: LABAŠ s.r.o.
  0.00 €
  Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: INGPAK - H&K, s.r.o.
  0.00 €
  "Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: VERÓNY OaS s.r.o.
  0.00 €
  Odoberanie elektroodpadu, batérií a akumulátorov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: METAL SERVIS Recycling s.ro.
  0.00 €
  Dodávanie tovaru do MŠ (mäso a mäsové výrobky) Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  0.00 €
  Dodávanie tovaru do MŠ (potraviny, chlieb, pečivo, niektoré mäsové a mliečne výrobky) Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Agneša Černíková
  0.00 €
  Dodávanie tovaru do MŠ (zelenina, ovocie, vajcia) Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  0.00 €
  Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
  0.00 €
  Spracovanie osobných údajov pri vedení mzdovej agendy Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  0.00 €
  Virtuálna knižnica, aplikačné programy pre MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  9.00 €
  Spracovanie osobných údajov pri vedení mzdovej agendy Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  0.00 €
  Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  0.00 €
  Poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  Mliečne výrobky do MŠ dotované z PPA Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  0.00 €
  Mliečne výrobky do MŠ dotované z PPA Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  0.00 €
  Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  0.00 €
  Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  0.00 €
  Dodávanie tovaru - pramenitej vody vo vratných obaloch Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  0.00 €
  program register obyvateľov a registratúra Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  0.00 €
  Softvérový produkt "mOBEC verzia 2.0" digitálna mapa k.ú.obce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
  600.00 €
  zmena tech.parametrov zariadenia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: webex media, s.r.o.
  144.00 €
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo o rekonštrukcii a modernizácii VOS Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  19929.25 €
  verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  19050.00 €
  Dodávanie potravín so ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  0.00 €
  Dodávka plynu Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  Bezpečnosť pri práci - pracovná zdravotná služba Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  podmienky nákupu a predaja potravín Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  0.00 €
  3D virtuálna prehliadka obce Obeckov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Alžbeta Kišová 3D-VIRTUALTOURS
  0.00 €
  prezent. na web.str. slovenskadatabaza.sk Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Databanka firiem s.r.o
  254.40 €
  použitie hudobných diel verejným prenosom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  0.00 €
  použitie hudob.diel verejným prenosom-technika Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  0.00 €
  pripojenie ČOV do distribuč.sústavy SSE-D Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energ. verejne osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energ. materská škola Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energ. dom smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energie OcÚ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energie č.s.140 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  predaj a kúpa drevnej hmoty na pni Odb.: ALNUS RB s.r.o
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  uverejnenie obce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mediatel spol.s.r.o
  0.00 €
  predaj a kúpa drevnej hmoty na pni Odb.: ALNUS RB s.r.o
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  výkon činnosti odborného lesného hospodára Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Odborný lesný hospodár Róbert Bolgár
  0.00 €
  spoločný školský obvod Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: mesto Modrý Kameň
  0.00 €
  dodatok č.1 k zmluve o výpožičke Odb.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  predaj nehnuteľnosti Odb.: Ján Pohánka
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  predaj nehnuteľnosti Odb.: Ján Pohánka
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  poskytovanie služieb obce.info Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DATATRADE s.r.o
  38.40 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár