•  

Zmluvy


  Source 2015

  Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 106)
  Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  34/2021 Poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠR na technickú vybavenosť bytov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  21050 €
  33/2021 Poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠR na výstavbu bytov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  336940 €
  32/2021 Záložná zmluva na nehnuteľnosti Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
  34990 €
  31/2021 Záložná zmluva na nehnuteľnosti Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
  625750 €
  30/2021 Cenník služieb vývozu odpadu na rok 2022 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  29/2021 Poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na technickú vybavenosť nájomných bytov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
  34990 €
  28/2021 Poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
  625750 €
  27/2021 Vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: OPEN DOOR s.r.o.
  1800 €
  26/2021 Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v ráímci Programu obnovy dediny Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
  5000 €
  25/2021 Poskytnutie praktického vyučovania - výsadba rastlín Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredná odborná škola
  24/2021 internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovanet, a.s.
  23/2021 Dodatok č.1 k zmluve o dielo Novostavby nájomných bytov, Obeckov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: HIPS, s.r.o.
  22/2021 Prenájom traktora Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Vladimír Koči
  21/2021 Likvidácia odpadových vod zo žúmp Odb.: Obec Želovce
  Dod.: Obec Obeckov
  20/2021 Právo k užívaniu značky "Regionály produkt NOVOHRAD" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Región Neogradiensis
  20 €
  19/2021 Podanie umeleckého výkonu podľa požiadaviek objednávateľa Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marta Tuturová
  600 €
  18/2021 Podanie umeleckého výkonu podľa požiadaviek objednávateľa Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ondrej Tutura
  600 €
  17/2021 Poskytnutie úveru bankou dlžníkovi Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
  50000 €
  16/2021 Vedenie účtu bankou pre klienta Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
  15/2021 Zriadenie elektronickej služby Business24 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
  Generované portálom Uradne.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár