•  

Zmluvy


  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  0.00 €
  Poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  Mliečne výrobky do MŠ dotované z PPA Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  0.00 €
  Mliečne výrobky do MŠ dotované z PPA Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  0.00 €
  Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  0.00 €
  Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  0.00 €
  program register obyvateľov a registratúra Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  0.00 €
  Softvérový produkt "mOBEC verzia 2.0" digitálna mapa k.ú.obce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
  600.00 €
  zmena tech.parametrov zariadenia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: webex media, s.r.o.
  144.00 €
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo o rekonštrukcii a modernizácii VOS Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  19929.25 €
  verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  19050.00 €
  Dodávanie potravín so ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  0.00 €
  Dodávka plynu Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  Bezpečnosť pri práci - pracovná zdravotná služba Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  podmienky nákupu a predaja potravín Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  0.00 €
  3D virtuálna prehliadka obce Obeckov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Alžbeta Kišová 3D-VIRTUALTOURS
  0.00 €
  prezent. na web.str. slovenskadatabaza.sk Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Databanka firiem s.r.o
  254.40 €
  použitie hudobných diel verejným prenosom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  0.00 €
  použitie hudob.diel verejným prenosom-technika Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  0.00 €
  pripojenie ČOV do distribuč.sústavy SSE-D Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energ. verejne osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energ. materská škola Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energ. dom smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energie OcÚ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  dodávka elekt.energie č.s.140 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  predaj a kúpa drevnej hmoty na pni Odb.: ALNUS RB s.r.o
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  uverejnenie obce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mediatel spol.s.r.o
  0.00 €
  predaj a kúpa drevnej hmoty na pni Odb.: ALNUS RB s.r.o
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  výkon činnosti odborného lesného hospodára Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Odborný lesný hospodár Róbert Bolgár
  0.00 €
  spoločný školský obvod Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: mesto Modrý Kameň
  0.00 €
  dodatok č.1 k zmluve o výpožičke Odb.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  predaj nehnuteľnosti Odb.: Ján Pohánka
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  predaj nehnuteľnosti Odb.: Ján Pohánka
  Dod.: Obec Obeckov
  0.00 €
  poskytovanie služieb obce.info Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DATATRADE s.r.o
  38.40 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár