•  

Faktúry


  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  Nákup zeleniny a ovocia do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  272.34 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  8.88 €
  Spracovanie miezd 1Q/2020 a ročné zúčtovanie dane Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  290.00 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  343.07 €
  Služby O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  20.68 €
  Pevná linka a internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  19.69 €
  Združené poistenie majetku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Inzercia v Pokroku na výberové konanie riaditeľky MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
  40.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  64.71 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  35.59 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  127.63 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Mlieko do ŠJ - mliečny program z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  5.04 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: LABAŠ s.r.o.
  374.36 €
  Vypracovanie projektu na Splaškovú kanalizáciu - druhá splátka (z dvoch) Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: INGPAK - H&K, s.r.o.
  7320.00 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Ročný poplatok obce.info Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DATATRADE s.r.o
  46.56 €
  Aktualizácia programov Register obyvateľov a Registratúra Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  156.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  138.94 €
  Tlačivá MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ŠEVT a. s. Banská Bystrica
  7.30 €
  Zriadenie pevnej linky a internetu Slovak Telekom a.s. Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  58.18 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Služby O2 - telefón, internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  45.45 €
  K MDŽ Pohľadnice a samolepky na sviečky Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: REDDesign s.r.o.
  97.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  308.26 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  179.89 €
  Nákup zeleniny a ovocia do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  233.34 €
  Vypracovanie projektu - Drobné stavebné úpravy Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  150.00 €
  Verejné obstarávanie "Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  350.00 €
  Vodné OcÚ, MŠ, Kultúrny dom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  112.42 €
  Zodpovednosť primátorov a starostov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  35.64 €
  Vyjadrenie k inžinierskym sieťam k projektu Kanalizácia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  120.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: LABAŠ s.r.o.
  361.34 €
  Stravné lístky Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
  472.67 €
  Štrk triedený Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: BARETTI s.r.o.
  128.40 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  170.39 €
  Reprezentačné predmety - s logom Obeckov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jozef ŠMRHOLA-OLYMP
  353.89 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  334.35 €
  Služby O2 - telefón, internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  43.33 €
  Právne služby - nájomné vzťahy Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: JUDr. Peter Ďurica ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
  80.00 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Doména a webhosting stránky www.obeckov.sk Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: webex.digital s.r.o.
  144.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Stavebný dozor Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Peter Srník - Stavos
  850.00 €
  Nákup zeleniny a ovocia do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  233.51 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  190.80 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Preddavky na elektrickú energiu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  3036.00 €
  Odzdobovanie vianočných dekoračných svietidiel v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MSK Jozef Seifert
  139.68 €
  Projekčné práce 3 časť "Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Cibuľa
  990.00 €
  Vypracovanie 2. časti projektovej dokumentácie "Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Daniel Cibuľa
  990.00 €
  Vyhotovenie 1. časti projektu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej škola v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: BC ARCH-PROJEKT PLUS s.r.o.
  990.00 €
  Preddavky na plyn Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  3360.50 €
  Potraviny do ŠJ a čistiace prostriedky Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: LABAŠ s.r.o.
  838.57 €
  Mlieko do ŠJ - mliečny program z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  15.60 €
  Predplatné týždenníka Pokrok Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: NOVAPRESS R.Hornáčeková
  48.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Členský poplatok ZMOVR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  114.50 €
  Vypracovanie žiadosti projektu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  400.00 €
  Ročný prístup na školský portál Komenský 2020 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
  9.00 €
  Aktualizácia programov Register obyvateľov a Registratúra Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  16.80 €
  Služby O2 - telefón, internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  50.43 €
  Vyúčtovanie predpl.za rok 2019 - doplatok Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  32.57 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Nedoplatok za elektr.energiu za rok 2019 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  213.55 €
  Vrátenie preplatku za plyn za rok 2019 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -512.94 €
  Spracovanie miezd 4Q/2019 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  260.00 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  500.28 €
  Stavebný dozor Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Peter Srník - Stavos
  850.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  203.03 €
  Ročný poplatok za vedeniu účtu cenných papierov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
  45.61 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  163.29 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Vianočné reťaze na budovy OcÚ, KD a MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  249.30 €
  Montáž a opravy vianočných svietidiel a oprava zosiľovača rozhlasu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MSK Jozef Seifert
  939.38 €
  Elektroinštalačné práce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DoMi SERVICE s.r.o.
  413.15 €
  Pomôcky na vých.a vzdel.MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: NOMIland s.r.o
  216.90 €
  Pomôcky na vých.a vzdel.MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MEGA VK s.r.o.
  73.00 €
  Audit Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
  720.00 €
  Drogéria a spotrebný mat.na obecné akcie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  190.89 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  177.52 €
  Nákup elektrospotrebičov pre zamestnancov zo sociálneho fondu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  788.80 €
  Posypový materiál na cesty v zimnom období Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  85.24 €
  Montáž klimatizácie po zateplení budovy Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslav Danišek
  502.20 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  356.81 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Služby O2 - telefón, internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  52.13 €
  Predplatné časopisu Predškolská výchova Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  7.20 €
  Grafický návrh kalendárov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: LIM PO, s.r.o.
  38.00 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  216.28 €
  Nákup uterákov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Andrea Fábry Kubišová - ENY
  31.68 €
  Aktualizácia programu do školskej jedálne Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
  39.24 €
  Nákup zeleniny a ovocia do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  194.09 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Stavebný dozor Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Peter Srník - Stavos
  850.00 €
  Vodné Dom smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  36.04 €
  Vodné OcÚ, MŠ, Kultúrny dom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  106.64 €
  Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove - doplnkové práce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: VERÓNY OaS s.r.o.
  1323.23 €
  Realizácia diela: "Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove" z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: VERÓNY OaS s.r.o.
  79541.62 €
  Drevená podlaha do Kultúrneho domu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: WOOD-PROFIL s.r.o.
  1803.58 €
  Nákup 5 € poukážok dôchodcom a stravné lístky Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
  804.51 €
  Splátka za nájom pôdy SPF Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenský pozemkový fond
  14.11 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  139.92 €
  Práce na kamerovom systéme a opravy rozhlasu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  694.80 €
  Transfér na Spoločný úrad samosprávy - Mesto Veľký Krtíš Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mesto Veľký Krtíš
  745.00 €
  Členský príspevok ZMOS Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ZMOS
  81.05 €
  Ročný poplatok el. schránky Mini D-com Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Disig, a.s.
  32.40 €
  Oprava píl a náhradné diely Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MLADOSŤ
  429.00 €
  Oprava traktoríka Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MLADOSŤ
  182.00 €
  Oprava kosačky Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MLADOSŤ
  268.06 €
  Oprava krovinorezov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MLADOSŤ
  275.57 €
  Služby O2 - telefón, internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  59.03 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  567.00 €
  Inzercia v Pokroku na výberové konanie riaditeľky MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
  40.00 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  219.89 €
  nákup zeleniny a ovocia do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  180.14 €
  Vykonávanie stavebného dozoru Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Peter Srník - Stavos
  850.00 €
  Materiál na opravu cesty Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: EMBECO s.r.o.
  361.80 €
  Vývoz kontajnerov v cintoríne Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEMONT s.r.o.
  86.88 €
  Pramenitá voda do automatu MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  33.60 €
  Posúdenie projektovej dokumentácie Ambulancie technickou inšpekciou Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Technická inšpekcia, a. s.
  264.00 €
  Právnické služby pre obec Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: JUDr. Peter Ďurica ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
  159.00 €
  Dielo: "Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: VERÓNY OaS s.r.o.
  117127.45 €
  Elektroinštalačné práce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DoMi SERVICE s.r.o.
  75.00 €
  Práce servisného technika plyn.zariadení Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Revimar s.r.o.
  490.00 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  120.77 €
  Spracovanie miezd 3Q/2019 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  250.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: LABAŠ s.r.o.
  310.88 €
  Služby O2 - telefón, internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  47.93 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  388.49 €
  nákup zeleniny a ovocia do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  239.57 €
  Projekt dopravného značenia na účely realizácie projektu "Splaškovej kanalizácie v obci Obeckov" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: INGPAK - H&K, s.r.o.
  798.00 €
  Podanie žiadosti na dotáciu "Zlepšenie zberu triedeného a komunálneho odpadu v obci Obeckov" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  750.00 €
  Demontáž klimatizácie pred zatepľovaním budov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslav Danišek
  378.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Grafická a písomná identifikácia pozmekov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: FIOSS - Montáž s.r.o.
  150.00 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  138.76 €
  Projekt - "Splašková kanalizácia v obci Obeckov" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: INGPAK - H&K, s.r.o.
  7320.00 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Honorár za uverejnenie článku v novinách Pokrok Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Za spoločný pokrok o.z.
  100.00 €
  Drevo na krov strechy Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Drevotrade VK s.r.o.
  938.80 €
  Zmapovanie škodovej udalosti na kamerovom systéme v dôsledku blesku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  103.93 €
  Projekt "Zlepšenie zberu triedeného a komunálneho odpadu" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  750.00 €
  Výroba kovového stĺpu na osvetlenie zastávky Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Erik Kozma
  140.40 €
  Dodanie stravy dôchodcom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Salaš Sklabiná
  192.40 €
  Služby O2 - telefón, internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  47.47 €
  Mlieko do ŠJ - mliečny program z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  15.60 €
  Odber a lab.spracovanie vzorky vody na účely projektu na Kanalizáciu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
  44.16 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  299.56 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Potraviny do ŠJ a čistiace prostriedky Odb.: Obecný úrad
  Dod.: LABAŠ s.r.o.
  924.54 €
  Vodné Dom smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  0.00 €
  Vodné OcÚ, MŠ, Kultúrny dom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  100.88 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Overenie hydrologických údajov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenský meteorologický ústav
  92.40 €
  Ročný prístup do mapového portálu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
  220.00 €
  Striekanie vodorovného dopravného značenia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Banskobystrická reg.správa ciest a.s.
  84.23 €
  Dodanie stravy robotníkom - strechárom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Salaš Sklabiná
  151.70 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mini potraviny s.r.o.
  193.00 €
  Plastové známky na evidenciu psov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Miroslav Sukeník KOPEX
  74.10 €
  Kontrola hasičských prístrojov PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: J+A s.r.o.
  72.00 €
  Geodetické zameranie splaškovej kanalizácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: INGPAK - H&K, s.r.o.
  4800.00 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Služby O2 - telefón, internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  44.13 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  175.01 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  419.88 €
  Nákup popolníc pre občanov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: PAH s.r.o.
  118.14 €
  Nákup zeleniny a ovocia do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  204.74 €
  Výkon funkcie BTS a technik PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Strecha MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: BLACHOTRAPEZ s.r.o.
  2682.12 €
  Vianočné LED svietidlá do obce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ORGECO spol. s r.o.
  1202.30 €
  Odrážadlo do MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: PAH s.r.o.
  29.26 €
  Pracovné oblečenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Andrea Fábry Kubišová - ENY
  199.60 €
  Elektroinštalačné práce OcÚ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DoMi SERVICE s.r.o.
  185.00 €
  Služby lesnou frézou Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: JOVLAS, s.r.o.
  880.80 €
  Pedag.pomôcky na vých.a vzdelávanie MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MEGA VK s.r.o.
  48.82 €
  Pedagogická dokumentácia - tlačivá Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ŠEVT a. s. Banská Bystrica
  18.35 €
  Služby O2 - telefón, internet Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  46.92 €
  Zab.zodpovednej osoby a služby GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Vývoz odpadu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  368.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie v obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Spracovanie miezd 2Q/2019 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  250.00 €
  Lanko na kosenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: PAH s.r.o.
  19.85 €
  Nákup potravín na Jánsku Hostinu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Agneša Černíková
  25.17 €
  Nákup potravín do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Agneša Černíková
  293.01 €
  Nákup mäsa do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  273.35 €
  Prenájom stojana na vodu MŠ a dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  51.84 €
  Pramenitá voda do automatu MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  53.76 €
  Obstaranie stravných lístkov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
  346.40 €
  nákup zeleniny a ovocia do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  239.16 €
  Poistenie zodpovednosti a majetku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  32.69 €
  Nákup krovinorezu a náhradné diely Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MLADOSŤ
  940.76 €
  nákup kukanádob pre občanov 25 ks Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: PAH s.r.o.
  590.70 €
  Smrekové drevo-uvítacie tabule obce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: WOOD ELEMENT Jozef Bela
  480.00 €
  poplatok SOZA za autorské diela Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  32.40 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Agneša Černíková
  287.53 €
  ovocie a zelenina do MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  244.66 €
  pramenitá voda MŠ automat Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  40.32 €
  vývoz odpadov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  382.93 €
  Telefón, internet O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  52.41 €
  nákup silonu a ochranného štítu - aktivačná činnosť Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MLADOSŤ
  53.21 €
  Predplatné časopisu predškolská výchova Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  3.60 €
  splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Prieskum trhu k projektu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  800.00 €
  Mulčovanie kríkov v Obci Obeckov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Branislav Sabo
  48.00 €
  vývoz odpadov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  312.17 €
  Mäso do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Domäsko s.r.o.
  182.33 €
  vodné Dom smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  0.00 €
  vodné OcÚ, MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  141.24 €
  služby v oblasti ochrany os.údajov- zodp.osoba Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  výkon funkcie BTS a tech. PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Tabule Vítame Vás a darčekové predmety na MDD s logom obce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jozef ŠMRHOLA-OLYMP
  575.21 €
  Odstránenie nedostatkov revíznej správy technických zariadení plynových Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Revimar s.r.o.
  100.00 €
  Revízia plynových zariadení Kostoly Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.
  198.00 €
  Revízia plynových zariadení OcÚ,MŠ,KD Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.
  549.00 €
  Elektroinštalačné práce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DoMi SERVICE s.r.o.
  165.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: LABAŠ s.r.o.
  414.46 €
  služby v oblasti ochrany os.údajov- zodp.osoba Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  Výroba skrinky na potraviny a riad Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: WOOD ELEMENT Jozef Bela
  45.00 €
  Záhradný altánok,stôl a lavice MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Vida XL Europe B. V.
  214.99 €
  Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: BC ARCH-PROJEKT PLUS s.r.o.
  1960.00 €
  vývoz odpadov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  771.39 €
  Telefón, internet O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  54.66 €
  dovoz ovocia a zeleniny do MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ladislav Nagy - NAZEL
  38.94 €
  výkon funkcie BTS a tech. PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Mulčovanie kríkov v Obci Obeckov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Branislav Sabo
  120.00 €
  pramenitá voda MŠ automat Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  26.88 €
  práce na kamerách Dom smútku - prenos záznamu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  467.71 €
  mlieko do MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  10.91 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  387.11 €
  služby v oblasti ochrany os.údajov- zodp.osoba Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  24.00 €
  vývoz kontajnerov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEMONT s.r.o.
  52.32 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Machovič EDEN
  66.23 €
  Ročný poplatok IVES program - účtovníctvo Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: IVeS
  83.65 €
  služby obce.info Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DATA banka firiem s.r.o
  46.56 €
  Vložné za delegáta 30.snemu ZMOS Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ZMOS
  100.00 €
  Projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  400.00 €
  program dávkovača vody+dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  právne služby obci Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: JUDr. Peter Ďurica ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
  150.00 €
  spracovanie miezd + ročné zúčtovanie dane Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  270.00 €
  Telefón, internet O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  57.48 €
  splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Členský príspevok Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Občianske združenie Ipeľská Kotlina MASK
  200.00 €
  údržba ciest za zimné obdobie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Salaš Sklabiná
  990.00 €
  Poistenie majetku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  Aktualizácia programov Register obyv. a Registratúra Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  156.00 €
  program dávkovača vody+dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  51.84 €
  pramenitá voda MŠ automat Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  20.16 €
  výkon funkcie BTS a tech. PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  vývoz kontajnerov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEMONT s.r.o.
  49.92 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  557.23 €
  Elektroinštalačné práce v Kultúrnom dome Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DoMi SERVICE s.r.o.
  60.00 €
  mlieko do MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  6.00 €
  Vypracovanie projektov "Park" a "Knižnica" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  200.00 €
  poskytnutie právnych služieb Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Džavoronková
  50.00 €
  poistenie zodpovednosti z výkonu funkcie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  35.64 €
  Vypracovanie dokumentácie GDPR Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
  240.00 €
  Nákup vlajky a toneru na voľby Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: PROCOMP, s.r.o.
  39.00 €
  splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  mesačný program dávkovača vody+dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  Telefón, internet O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  54.36 €
  vývoz odpadov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  743.99 €
  vývoz kontajnerov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEMONT s.r.o.
  234.24 €
  pramenitá voda MŠ automat Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  47.04 €
  Doména a webhosting www.obeckov.sk Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: wbx, s.r.o.
  144.00 €
  výkon funkcie BTS a tech. PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  761.90 €
  vodné OcÚ, MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  103.76 €
  vypracovanie Komunálneho plánu soc.služieb Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  300.00 €
  predplatné časopisu Pokrok Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
  41.82 €
  nákup stravných lístkov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
  483.20 €
  Vypracovanie smernice k verejnému obstarávaniu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
  350.00 €
  divadelné predstavenie "Halúzka moja" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DIVADLO ŠTEFANA KVIETIKA, o.z.
  150.00 €
  vývoz odpadov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  325.54 €
  splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Poistenie uchádzačov o zamestnanie § 12 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  22.75 €
  Poistenie uchádzačov o zamestnanie § 10 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  19.50 €
  Telefón, internet O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  47.24 €
  preddavky za plyn na rok 2019 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  3729.00 €
  preddavky za elektrickú energiu na rok 2019 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  2712.00 €
  pramenitá voda MŠ automat Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  40.32 €
  Tabuľka starostu a info tabule kamerový systém Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jozef ŠMRHOLA-OLYMP
  150.72 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  815.24 €
  výkon funkcie BTS a tech. PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Machovič EDEN
  323.91 €
  predplatné finančný spravodaj Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  14.90 €
  Demontáž vianočných svietidiel Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MSK Jozef Seifert
  194.52 €
  mlieko do MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  15.61 €
  spracovanie miezd Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  240.00 €
  Telefón, internet O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  40.13 €
  oprava kamerového systému - výpadok Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  82.28 €
  bioenzýmové čistenie odpadov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  mesačný program dávkovača vody+dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  Vyúčtovanie nedoplatku za elektrickú energiu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  219.10 €
  Vyúčtovanie preplatku za plyn Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -258.58 €
  vývoz odpadov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  372.33 €
  Aktualizácia programov Register obyvateľov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  8.40 €
  administratívny poplatok za portál Komenský MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
  9.00 €
  Posypová soľ na cesty Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Banskobystrická reg.správa ciest a.s.
  174.77 €
  výkon funkcie BTS a tech. PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Za vedenie cenných papierov obce Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
  45.61 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  671.77 €
  Vianočné svietidlá Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MSK Jozef Seifert
  263.35 €
  Telefón, internet O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  44.98 €
  splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  vodné Dom smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  23.06 €
  vodné OcÚ, MŠ Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  210.42 €
  vývoz odpadov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  287.47 €
  výkon funkcie BTS a tech. PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  revízia a opravy el.inštal. Domu smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: REVAN s.r.o.
  480.00 €
  aktualizácia a servis programov ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
  39.24 €
  mesačný program dávkovača vody+dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  862.26 €
  splátka za nájom pozemku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenský pozemkový fond
  14.11 €
  darčeky zo sociálneho fondu zamestnancom Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  765.00 €
  časopis predškolská výchova Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  7.20 €
  Telefón, internet O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  38.69 €
  oprava gamatiek Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marian Székely SEKO
  24.00 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Machovič EDEN
  18.75 €
  Mikulášske balíčky pre deti Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Metro s.r.o
  494.45 €
  mlieko do MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  10.80 €
  servisná prehliadka vykurovacieho zariadenia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marian Székely SEKO
  54.72 €
  Ročný poplatok D-COM elektronická schránka Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Disig, a.s.
  32.40 €
  práce na Dome smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marian Bojtoš AMES
  987.62 €
  audit Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: BENETUS - Ing.Janka Tuschlová
  990.00 €
  splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  vývoz odpadov Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  333.79 €
  pomôcky na výchovu a vzdel. MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TEASHOP , s.r.o.
  57.50 €
  Potraviny do ŠJ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  934.48 €
  výkon funkcie BTS a tech. PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  mesačný program dávkovača vody+dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  pramenitá voda MŠ automat Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  26.88 €
  Obeckov, tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.
  5565.66 €
  Geometrický plán 131/2018, poplatky za správu katastra Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GEOMEKART s.r.o
  227.00 €
  Obeckov, tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.
  105263.16 €
  Projekt k stavbe: "Ambulancia vš. lekára pre dospelých v Obeckove" Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ing. Martin Bartoš, autorizovaný stav.inžinier
  1300.00 €
  Pom.na výchovu a vzdelávanie MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: TEASHOP , s.r.o.
  367.75 €
  Pom.na výchovu a vzdelávanie MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: THERMOBOND SLOVAKIA s.r.o.
  367.75 €
  Potraviny do ŠJ 10/2018 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Machovič EDEN
  134.56 €
  Telefón, internet OcÚ a MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  16.97 €
  Vývoz odapdu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  381.13 €
  Spracovanie miezd 3 Q/2018 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  240.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Potraviny do ŠJ 9/2018 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  925.72 €
  Vlajka SR a vlajka EU (na voľby) Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DLD, s.r.o.
  35.00 €
  Výkon funkcie BTS a tech.PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Mesačný program dávkovača vody MŠ a dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  Pramenitá voda MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  47.04 €
  Nedoplatok pri ročnom zúčtovaní Dôvera Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
  157.65 €
  Ročné zúčtovanie UNION Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  30.80 €
  WC sedátka MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Aquauniversal s.r.o.
  79.21 €
  Piesok na pieskovisko MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: J-STAV spol. s.r.o
  117.60 €
  Nedoplatok pri ročnom zúčtovaní VšZP Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: VšZP a.s. pobočka Lučenec
  67.42 €
  Nedoplatok pri ročnom zúčtovaní VšZP Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  67.42 €
  Finančný spravodajca Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  26.40 €
  Knihy do obecnej knižnice Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Martinus, s.r.o.
  152.95 €
  Maľované cyklomapy Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: CBS spol, s.r.o.
  318.00 €
  Mliečny program MŠ doplatok k dotácii Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  10.91 €
  Telefón, internet OcÚ a MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  33.22 €
  Splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Vodné Dom smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  4.32 €
  Vývoz odapdu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  660.90 €
  Mesačný program dávkovača vody MŠ a dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  Výkon funkcie BTS a tech.PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Vodné OcÚ, MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  159.97 €
  Strojné kosenie popri ceste Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Banskobystrická reg.správa ciest a.s.
  203.05 €
  Telefón, internet OcÚ a MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  23.78 €
  Plynoinštalácia ambulancie - projekt Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: PROJSPOL
  120.00 €
  Elektr. energia za II. polrok Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1162.00 €
  Mesačný program dávkovača vody MŠ a dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  Poistenie majetku a zodp. za škodu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  30.27 €
  Splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Vývoz odapdu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  300.68 €
  Telefón MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  27.49 €
  Telefón, internet OcÚ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  48.32 €
  Výkon funkcie BTS a tech.PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Ročný poplatok SOZA Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  32.40 €
  Poplatok za mapový portál Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
  220.00 €
  Potraviny do ŠJ 7/2018 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  642.23 €
  Mesačný program dávkovača vody MŠ a dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  Práca s plošinou - čatorne na kostole Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: MSK Jozef Seifert
  651.36 €
  Telefón, internet OcÚ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  26.33 €
  Spracovanie miezd 2 Q/2018 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  240.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Mesačný program dávkovača vody MŠ a dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  Pramenitá voda MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  33.60 €
  Telefón, internet OcÚ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.56 €
  Telefón MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Výkon funkcie BTS a tech.PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Vývoz odapdu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  283.33 €
  Potraviny do ŠJ 6/2018 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1032.98 €
  Servis plynového kotla Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marian Székely SEKO
  77.76 €
  Poistenie zodpovednosti Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  33.19 €
  Moderovanie Joža Pročka Hostina Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: jožopročko, s.r.o.
  1000.00 €
  Moderovanie Joža Pročka Hostina Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: František Kuki
  1000.00 €
  Potraviny Hostina Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Metro s.r.o
  249.45 €
  Potraviny Hostina Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Metro s.r.o
  105.68 €
  Čistiace prostriedky OcÚ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Metro s.r.o
  51.25 €
  Splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Vývoz odapdu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  288.16 €
  Telefón, internet OcÚ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.59 €
  Telefón MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Pom.na výchovu a vzdelávanie MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Elephant smile, s.r.o.
  69.40 €
  Pom.na výchovu a vzdelávanie MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DREVOVÝROBA JÁN URBANČOK
  69.40 €
  Predplatné časopisu Predškolská výchova Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  3.60 €
  Pramenitá voda MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  53.76 €
  Potraviny do ŠJ 5/2018 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1080.84 €
  Školenie povinnosti miest a obcí Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí
  28.00 €
  Obecné noviny Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: INPROST spol. s r.o.
  20.80 €
  Zemné práce strojom New Holland Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ZEM STAV Peter Bariak
  139.20 €
  Výkon funkcie BTS a tech.PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Mlieko do ŠJ - mliečny program z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: RAJO a.s.
  8.63 €
  Anténa + modem O2 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  216.00 €
  Vodné Dom smútku Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  5.76 €
  Vodné OcÚ, MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  151.33 €
  Pom.na výchovu a vzdelávanie MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Zábavné učení, s.r.o.
  92.44 €
  Pom.na výchovu a vzdelávanie MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Zalamija s.r.o
  92.44 €
  Telefón, internet OcÚ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.58 €
  Telefón MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Renovácia drevenej podlahy v kult.dome Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DREVOVÝROBA JÁN URBANČOK
  2262.00 €
  Renovácia drevenej podlahy v kult.dome Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o
  2262.00 €
  Vývoz odapdu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  541.52 €
  Výkon funkcie BTS a tech.PO Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Mesačný program dávkovača vody MŠ a dezinfekcia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  17.28 €
  Pramenitá voda MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  35.88 €
  Prenájom dávkovača vody MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
  8.06 €
  Prenájom dávkovača vody MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Agrodružstvo Príbelce
  8.06 €
  Potraviny do ŠJ 4/2018 Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1009.39 €
  Klimatizačné zariadenie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  750.00 €
  Hracia zostava s lanovým mostom a šmýkačkou, doprava, montáž Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Veríme v Zábavu, s.r.o.
  2940.00 €
  Oceľový kolotoč, doprava, montáž Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Veríme v Zábavu, s.r.o.
  2100.00 €
  Ročný poplatok za program IVES účtovníctvo Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: IVeS
  83.65 €
  Služby za zimnú údržbu komunikácií Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Salaš Sklabiná
  900.00 €
  Čalúnenie dverí - kancelária Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Henrieta Vorosová LOCKing
  300.00 €
  Čalúnenie dverí - kancelária starostu Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Henrieta Vorosová LOCKing
  300.00 €
  Čalúnenie dverí OcÚ - ordinácia Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Henrieta Vorosová LOCKing
  172.00 €
  Doplatok za mliečne výrobky do MŠ hradené z dotácie PPA "Mliečny program" Dod.: RAJO a.s.
  12.47 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  285.29 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.58 €
  Nákup kníh do knižnice Dod.: Ing. Mária Kučerová
  31.00 €
  Za spracovanie miezd 1.Q/2018 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  200.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Doplatok za mliečne výrobky do MŠ hradené z dotácie PPA "Mliečny program" Dod.: RAJO a.s.
  3.84 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  930.72 €
  Združené poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  Pomôcky na vých.a vzdel.MŠ z dotácie Dod.: Creative Toys Faktory s.r.o.
  25.20 €
  Montáž batérie a sifónu Dod.: Jozef Šaranko STEAM
  146.28 €
  Pomôcky na vých.a vzdel.MŠ z dotácie Dod.: Creative Toys Faktory s.r.o.
  201.00 €
  Členský príspevok OZ Ipeľská kotlina - Novohrad (MASK) Dod.: Občianske združenie Ipeľská Kotlina MASK
  200.00 €
  Ročný poplatok služby obce.info Dod.: DATATRADE s.r.o
  46.56 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  261.10 €
  Doplatok za mliečne výrobky do MŠ hradené z dotácie PPA "Mliečny program" Dod.: RAJO a.s.
  32.39 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Elektrikárske práce Dod.: MSK Jozef Seifert
  93.36 €
  Elektrikárske práce a materiál Dod.: MSK Jozef Seifert
  54.59 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.58 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Maľované mapy Dod.: CBS spol, s.r.o.
  312.00 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1038.35 €
  vodné Dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  2.88 €
  vodné OcÚ a MŠ Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  172.94 €
  Internetové služby Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  84.83 €
  Bioenzýmové čistenie odpadov OcÚ,MŠ,KD Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  Aktualizácia programu Evidencie obyvateľstva a Registratúra Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  156.00 €
  Tlačivá do MŠ Dod.: ŠEVT a. s. Banská Bystrica
  8.60 €
  Poplatok za rozhlas a televíziu RTVS Dod.: RTVS s.r.o
  224.16 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  306.79 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.58 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Členský príspevok ZMOVR na rok 2018 Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  121.00 €
  Inštalácia programu WINCITY Registratúra - elektronická podateľňa Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  24.00 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1017.29 €
  Pracovné stretnutie členov ZMOVR Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  140.00 €
  Doména a webhosting stránky obce r.2018 Dod.: wbx, s.r.o.
  144.00 €
  Úrazové poistenie nezamestnaní z ÚPSVaR Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  32.50 €
  Preddavky za plyn na rok 2018 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  3971.00 €
  Doplatok za mliečne výrobky do MŠ hradené z dotácie PPA "Mliečny program" Dod.: RAJO a.s.
  12.47 €
  Preddavky na elektrickú energiu 1-6/2018 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1162.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Údržba tlačiarne Dod.: VISION Tech, s.r.o.
  35.98 €
  Pomôcky na vých.a vzdel.MŠ z dotácie Dod.: Creative Toys Faktory s.r.o.
  19.13 €
  Finančný spravodaj Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  7.45 €
  Za spracovanie miezd 4.Q/2017 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  220.00 €
  Nedoplatok za plyn za r. 2017 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  736.18 €
  Preplatok na el.enegii verejné osvetlenie r. 2017 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1140.89 €
  Preplatok na el.enegii Dom smútku r. 2017 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  31.93 €
  Preplatok na el.enegii Trnavský dom r. 2017 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  0.60 €
  Nedoplatok za el.energiu MŠ za r. 2017 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  200.72 €
  Nedoplatok za el.energiu OCÚ za r. 2017 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  125.84 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  371.54 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  35.88 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  673.20 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Za vedenie účtu cenných papierov Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
  45.61 €
  Oprava a montáž vianočných svietidiel Dod.: MSK Jozef Seifert
  288.00 €
  Výkop a osadenie stĺpov Dod.: MSK Jozef Seifert
  776.40 €
  Rekonštrukcia Rozhlasu Dod.: MSK Jozef Seifert
  4230.14 €
  Rekonštrukcia Domu smútku Dod.: Marian Bojtoš AMES
  3600.00 €
  Plnenie zo sociálneho fondu zamestnancom Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  763.70 €
  Pomôcky na vých.a vzdel.MŠ z dotácie Dod.: Creative Toys Faktory s.r.o.
  184.20 €
  Vývoz stavebného odpadu po rekonštrukcii Domu smútku Dod.: Marius Pedersen a.s.
  316.54 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  372.71 €
  Rekonštrukcia Domu smútku Dod.: Marian Bojtoš AMES
  3223.28 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  Aktualizácia a servis k programu Šk.jedálne Dod.: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
  39.24 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Obecné noviny predplatné r. 2018 Dod.: INPROST spol. s r.o.
  67.60 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1082.81 €
  Predplatné mesačníka Právo pre Obce Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
  77.40 €
  Pomôcky na vých.a vzdel.MŠ z dotácie Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
  148.79 €
  Pomôcky na vých.a vzdel.MŠ z dotácie Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
  495.19 €
  Predplatné časopisu Predškolská výchova Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  7.20 €
  vodné Dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  12.97 €
  vodné OcÚ a MŠ Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  155.65 €
  Členský príspevok ZMOS Dod.: ZMOS
  79.37 €
  Doplatok za mliečne výrobky do MŠ hradené z dotácie PPA "Mliečny program" Dod.: RAJO a.s.
  12.47 €
  Učebné pomôcky z dotácie do MŠ Dod.: ELARIN, s.r.o. Sl.autor a predajca uč.pomôcok
  168.00 €
  Rekonštrukcia Domu smútku Dod.: Marian Bojtoš AMES
  10012.38 €
  Čistiace prostriedky a materiál na Mikulášsku slávnosť Dod.: Metro s.r.o
  92.74 €
  Mikulášske balíčky Dod.: Metro s.r.o
  457.78 €
  Nájomné za pozemok Dod.: Slovenský pozemkový fond
  14.11 €
  Výdavky na činnosť Spoločného úradu samosprávy v oblasti Stav.poriadku, miest.komunikácií a ŽP Dod.: Mesto Veľký Krtíš
  713.00 €
  Nakládka asfaltovej drte Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  74.95 €
  Certifikát D-COM, elektronická forma výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií Dod.: Disig, a.s.
  32.40 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.43 €
  Pohrebné a cintorínske služby hradené bezdomovcovi Dod.: CHRYZANTÉMA s.r.o.
  549.81 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Elektroinštalačné práce s plošinou Dod.: MSK Jozef Seifert
  168.00 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  285.14 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1081.13 €
  Prevod dát z programu SWIT Evidencia obyvateľstva do WINCITY Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  79.20 €
  Inzercia na výberové konanie Riaditeľky MŠ Dod.: Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
  108.00 €
  Elektroinštalačné práce Dod.: MSK Jozef Seifert
  63.38 €
  Katastrálny mapový portál Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
  600.00 €
  Za spracovanie miezd 3.Q/2017 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  220.00 €
  Výmena okien a dverí Kultúrny dom a Obecný úrad Dod.: Gabriel Fekete
  12599.82 €
  Nehlasové dáta - kamery v cintoríne Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  0.60 €
  Rekonštrukcia Domu smútku Dod.: Marian Bojtoš AMES
  16000.00 €
  Aerofoto dokumentácia Obeckova Dod.: CBS spol, s.r.o.
  178.80 €
  Audit Dod.: BENETUS - Ing.Janka Tuschlová
  990.00 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  Stretnutie starostov obcí ZMOVR Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  80.00 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  313.68 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1139.32 €
  Doplatok za mliečne výrobky do MŠ hradené z dotácie PPA "Mliečny program" Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  12.47 €
  Kalendáre,pohľadnice,obálky Dod.: Jozef ŠMRHOLA-OLYMP
  156.00 €
  Aktualizácia programov Evidencia obyvateľstva a Registratúra Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  158.40 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Nehlasové dáta - kamery v cintoríne Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  0.12 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  230.34 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Kamerový systém Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  2658.96 €
  Projektová dokumentácia Rekonštr.Domu smútku Dod.: Ing. Martin Bartoš, autorizovaný stav.inžinier
  2130.00 €
  vodné Dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  44.68 €
  vodné OcÚ a MŠ Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  169.97 €
  Ročný prístup na portál verejná správa Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  96.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  786.55 €
  Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  30.27 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Predplatné Finančný spravodaj Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  26.40 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  772.24 €
  Za autorské diela SOZA Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  32.40 €
  Príspevok za zber vyseparovaných odpadov Odb.: ENVI-PAK, a.s.
  Dod.: Obec Obeckov
  135.52 €
  Spracovanie podkladov dokumentácie príspevku projekt Slovself na ver.osvetlenie Dod.: Fortunaway s.r.o.
  100.00 €
  Triedna kniha,dochádzky,spisy-papierníctvo Dod.: ŠEVT a. s. Banská Bystrica
  19.86 €
  Elektroinštalačné práce Dod.: MSK Jozef Seifert
  878.09 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Členský príspevok OZ Ipeľská kotlina - Novohrad Dod.: Občianske združenie Ipeľská Kotlina MASK
  15.00 €
  Mimoriadny čl.príspevok na prepracovanie stratégie rozvoja územia MAS Dod.: Občianske združenie Ipeľská Kotlina MASK
  150.00 €
  Magnetky a tašky Obce Obeckov občanom k výročiu obce Dod.: Jozef ŠMRHOLA-OLYMP
  391.08 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1209.25 €
  Za spracovanie miezd 2.Q/2017 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  224.00 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  295.12 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.14 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Poistenie zodpovednosti Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  33.19 €
  Lopty Dod.: KEEPERsport Peter Paluch
  103.35 €
  Lístky na vývoz odpadu Odb.: Ján Pohanka - POHODA
  Dod.: Obec Obeckov
  9.00 €
  Hasiace prístroje OcÚ, MŠ, KD, Trnavský dom Dod.: Miroslav Jackuliak NOVHAS
  150.00 €
  Vytlačenie brožúr histórie Obce Obeckov Dod.: OV CSEMADOK
  210.00 €
  Vytlačenie brožúr histórie Obce Obeckov Dod.: OV CSEMADOK
  280.00 €
  Vytlačenie brožúr histórie Obce Obeckov Dod.: OV CSEMADOK
  280.00 €
  Vytlačenie brožúr histórie Obce Obeckov Dod.: OV CSEMADOK
  280.00 €
  Šmýkací hrad, trampolína hostina/nedeľa Dod.: Kurta Trade s.r.o
  300.00 €
  Šmýkací hrad, trampolína hostina/sobota Dod.: Kurta Trade s.r.o
  300.00 €
  Potraviny Dod.: Metro s.r.o
  349.76 €
  Plastové riady a čistiace prostriedky Dod.: Metro s.r.o
  91.14 €
  Kľúčenky a perá s erbom k výročiu obce pre občanov Dod.: Jozef ŠMRHOLA-OLYMP
  379.20 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  741.39 €
  Predplatné časopisu Predškolská výchova Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  3.60 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.61 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1002.50 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  vodné Dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  2.81 €
  vodné OcÚ a MŠ Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  174.10 €
  Vyhotovenie bezpečnostného projektu ochr.os.údajov Dod.: Richard Krajčík
  80.00 €
  Služby lesnou frézou Dod.: JOVLAS, s.r.o.
  142.32 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.64 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  442.08 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  877.91 €
  Výkon funkcie PZS 5/2017-4/2018 Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Bioenzýmové čistenie odpadov OcÚ,MŠ Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  322.35 €
  Poplatok užívateľa v programe IVES účtovníctvo Dod.: IVeS
  83.65 €
  Štrk,cement a piesok areál MŠ Dod.: J-STAV spol. s.r.o
  383.40 €
  Zemné práce strojom New Holland Dod.: ZEM STAV Peter Bariak
  382.80 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Za spracovanie miezd 1.Q/2017 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  216.00 €
  Zostava herných prvkov areál MŠ Dod.: Veríme v Zábavu, s.r.o.
  3084.00 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Zriadenie webovej stránky Obce Obeckov Dod.: wbx, s.r.o.
  468.00 €
  Výkon funkcie BTS a technika požiarnej ochrany Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.98 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1235.36 €
  Združené poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  Vyúčtovanie - vodné OcÚ, MŠ Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  9.19 €
  Zúčtovanie preplatku - vodné Dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  -2.09 €
  Pracovné stretnutie členov ZMOVR Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  85.00 €
  Počítačová zostava + kopírovanie súborov Dod.: PROCOMP, s.r.o.
  300.00 €
  Údržba ciest v zimnom období vyúčtovanie Dod.: Salaš Sklabiná
  800.00 €
  Za vedenie webovej stránky Obce Obeckov Dod.: wbx, s.r.o.
  120.00 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1087.80 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  267.76 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  166.00 €
  Ročný poplatok služby obce.info Dod.: DATATRADE s.r.o
  46.56 €
  vodné Dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  2.09 €
  vodné OcÚ a MŠ Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  145.25 €
  Poplatok za rozhlas a televíziu RTVS Dod.: RTVS s.r.o
  224.16 €
  Preddavky platby za el.energiu 1-6/2017 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1558.00 €
  Splátka za verejné osvetlenie Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
  175.25 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  34.34 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  287.89 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  938.22 €
  Doména a webhosting stránky obce r.2017 Dod.: wbx, s.r.o.
  19.90 €
  Pomôcky na vých.a vzdel.MŠ z dotácie Dod.: SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
  299.85 €
  Odzdobovanie viančného osvetlenia Dod.: MSK Jozef Seifert
  180.00 €
  Preddavky platby za plyn na r. 2017 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  3113.00 €
  Nedoplatok za plyn za r. 2016 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  568.60 €
  Nedoplatok za el.energiu za r. 2016 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  337.51 €
  Predplatné Finančný spravodaj Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  13.67 €
  Slávnostné odovzdanie ver.osvetlenia Odb.: GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
  Dod.: Obec Obeckov
  177.94 €
  Úrazové poistenie nezamestnaní z ÚPSVaR Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  9.75 €
  Úrazové poistenie aktivační z ÚPSVaR Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  32.50 €
  Členský príspevok ZMOVR Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  122.75 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  391.40 €
  Poplatok za vedenie účtu cenných papierov Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
  45.61 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  32.68 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  949.88 €
  Plyn Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  283.00 €
  Nákup kníh so knižnice Dod.: CBS spol, s.r.o.
  35.20 €
  Oprava a montáž vianočných svietidiel Dod.: MSK Jozef Seifert
  616.80 €
  Plnenie zo sociálneho fondu zamestnancom Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  611.20 €
  Plnenie zo sociálneho fondu zamestnancom Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  11.90 €
  Potraviny do ŠJ Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1031.10 €
  Led svietidlá betónová plocha Dod.: Miroslav Semerád FY ROOP
  1235.80 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  30.58 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Poplatok za vývoz komunálneho odpadu Odb.: Ján Pohanka - POHODA
  Dod.: Obec Obeckov
  3.00 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  722.09 €
  Obecné noviny predplatné Dod.: INPROST s.r.o
  67.60 €
  Predplatné mesačníka Poradca podnikateľa Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  39.00 €
  D COM kvalifikovaný certifikát elektr.komunikácia s úradmi Dod.: Disig, a.s.
  32.40 €
  Mikulášske balíčky Dod.: Metro s.r.o
  508.60 €
  Vodné dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  2.81 €
  Vodné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  199.37 €
  Knihy Novohrad z neba Dod.: CBS spol, s.r.o.
  365.75 €
  Aktualizácia a servis k programu ŠJ Dod.: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
  39.24 €
  Servisná prehliadka plyn.kotla, oprava gamatiek Dod.: Marian Székely SEKO
  102.00 €
  Predškolská výchova časopis MŠ Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  7.20 €
  Členské ZMOS Dod.: ZMOS
  79.53 €
  Dodanie tovaru do ŠJ pri MŠ Obeckov Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  904.09 €
  Za plyn Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  283.00 €
  Za telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  28.74 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Za vývoz a zneškodnenie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  282.97 €
  Vyúčtovanie transférov a výdavkov na činnosť SÚS Veľký Krtíš Dod.: Mesto Veľký Krtíš
  532.05 €
  Pomôcky na výchovu a vzd.MŠ z dotácie Dod.: Aladino Toys s.r.o.
  191.52 €
  Predplatné mesačníka Právo ROPO a Obce Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
  74.40 €
  Kamera, fotopasca Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  479.16 €
  Pracovné stretnutie členov ZMOVR Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  60.00 €
  Vyhotovenie PHSR obce Dod.: SCARABEO-SK, s.r.o.
  435.00 €
  Splátka za nájom poz.fond Dod.: Slovenský pozemkový fond
  14.11 €
  Lavičky do MŠ na prezúvanie Dod.: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o
  90.00 €
  Za vykonanie auditorských služieb Dod.: BENETUS - Ing.Janka Tuschlová
  900.00 €
  Preplatok za plyn Dod.: SPP a.s.
  -380.99 €
  Dodanie tovaru do ŠJ pri MŠ Obeckov Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  706.04 €
  Reklamné a marketingové služby Dod.: DATA banka firiem s.r.o
  240.00 €
  Za vývoz a zneškodnenie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  610.01 €
  Telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Za telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  Za plyn Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  283.00 €
  SOZA - reprodukcia hudby v rozhlase a v priestoroch OcÚ,MŠ Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  32.40 €
  Dodanie tovaru do ŠJ pri MŠ Obeckov Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  438.91 €
  Za vývoz a zneškodnenie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  249.34 €
  Telefón, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.41 €
  Vých.vzdelávacie pom.do MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELARIN, s.r.o. Sl.autor a predajca uč.pomôcok
  218.00 €
  Školské pomôcky pre MŠ z dotácie Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELARIN, s.r.o. Sl.autor a predajca uč.pomôcok
  194.00 €
  Telefón MŠ Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  Parný čistič okien Karcher Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  199.00 €
  Umývačka riadu Whirlpool Odb.: Obec Obeckov
  Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  299.00 €
  plyn Dod.: SPP a.s.
  108.00 €
  biologické ošetrenie odpadov Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  lístky na vývoz komunálneho odpadu Odb.: Ján Pohanka - POHODA
  Dod.: Obec Obeckov
  12.00 €
  ročný prístup portál verejná správa Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  84.00 €
  vodné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  140.40 €
  telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  30.27 €
  potraviny ŠJ 7/2016 Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  748.79 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  305.38 €
  telefón OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  34.13 €
  zemný plyn Dod.: SPP a.s.
  52.00 €
  výmena okna MŠ Dod.: ZMont Zdenko MIškovič
  270.00 €
  výmena okna MŠ Dod.: ZMont Zdenko MIškovič
  274.00 €
  predplatné finančný spravodaj Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  26.40 €
  kamerový systém OcÚ Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  1806.31 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  360.63 €
  potraviny ŠJ 6/2016 Dod.: Jaroslava Tomišová AKA
  1285.70 €
  telefón OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  za spracovanie miezd Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  230.00 €
  telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  oprava ciest Dod.: Banskobystrická reg.správa ciest a.s.
  3071.92 €
  poistné zodpov. za škodu Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  33.19 €
  plyn Dod.: SPP a.s.
  52.00 €
  Vystúpenie Maji Velšicovej Dod.: LECA production s.r.o.
  600.00 €
  výkon funkcie BOZP Dod.: Ján Mederi - O.B.P.
  50.00 €
  telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  848.03 €
  telefón OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.65 €
  predplatné predškolská výchova MŠ Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  3.60 €
  Zemný plyn Dod.: SPP a.s.
  56.00 €
  Potraviny ŠJ 5/2016 Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  1184.70 €
  vodné dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  2.81 €
  vodné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  103.90 €
  3D virtuálna prehliadka obce Obeckov Dod.: Alžbeta Kišová 3D-VIRTUALTOURS
  15.00 €
  Knihy Dod.: CBS spol, s.r.o.
  286.00 €
  Vzdelávacie pomôcky do MŠ - z dotácie Dod.: SB WOOD s.r.o.
  250.73 €
  Lampa do projektora, oprava Dod.: Print Trade, s.r.o.
  214.90 €
  telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  telefón OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  Vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  946.15 €
  zemné práce s UDS Dod.: František Bartoš BARSTAV
  426.24 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  133.00 €
  potraviny ŠJ 4/2016 Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  1060.95 €
  program IVES účtovníctvo Dod.: IVeS
  83.65 €
  servis kotla a bojlera Dod.: Marian Székely SEKO
  99.96 €
  pomôcka na vých. a vzdelávanie Dod.: NOMIland s.r.o
  157.60 €
  telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  spracovanie mzdy Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  260.00 €
  telefón,fax, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  270.83 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  346.00 €
  združené poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  sieťka na okno, výplň do dverí Dod.: ZMont Zdenko MIškovič
  67.00 €
  potraviny ŠJ 3/2016 Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  881.66 €
  zimná údržba cestných komunikácií Dod.: Salaš Sklabiná
  500.00 €
  poplatok Datatrade za služby Dod.: DATATRADE s.r.o
  46.56 €
  telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  telefón,fax, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.56 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  335.36 €
  školenie kontrolóra Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí
  15.00 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  631.00 €
  erb, št.znak,vlajka,menovka Dod.: Jozef ŠMRHOLA-OLYMP
  245.23 €
  potraviny ŠJ 2/2016 Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  1095.71 €
  vodné a stočné dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  0.00 €
  vodné stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  85.64 €
  služby verejnosti RTVS Dod.: RTVS s.r.o
  224.11 €
  telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  školenie účtovníctvo-rozpočtovníctvo Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí
  15.00 €
  Elektrická energia - verejné osvetlenie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  786.00 €
  elektrická energia - MŠ Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  422.00 €
  elektrická energia - dom smútku Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  118.00 €
  elektrická energia - Trnavský dom Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  31.00 €
  elektrická energia - kancelárie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  201.00 €
  telefón,fax, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  34.52 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  307.00 €
  demontáž vianočných ozdôb Dod.: MSK Jozef Seifert
  100.80 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  670.00 €
  potraviny ŠJ 1/2016 Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  853.00 €
  členské RVC Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí
  49.20 €
  členské ZMOVR Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  123.00 €
  nedoplatok el. energia Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  89.18 €
  preplatok za plyn r. 2015 Dod.: SPP a.s.
  -355.80 €
  finančný spravodaj predplatné Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  12.46 €
  internetová stránka obce Dod.: webex media, s.r.o.
  37.20 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  754.00 €
  úrazové poistenie aktivačná činnosť Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  22.75 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  606.02 €
  telefón,fax, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.00 €
  údržba verejného osvetlenia Dod.: MSK Jozef Seifert
  80.00 €
  za vedenie stránky obce Dod.: webex media, s.r.o.
  19.90 €
  nájomné za prenájom Dod.: Slovenský pozemkový fond
  14.11 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  980.53 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  13.42 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.20 €
  potraviny ŠJ X.2015 Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  988.37 €
  poplatky SOZA Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  32.40 €
  predd.plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  550.00 €
  projekt na zateplenie OcÚ+ KD,MŠ II.spl. Dod.: EUFC SK s.r.o.
  1140.00 €
  MŠ údr.b. Dod.: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o
  163.22 €
  auditor. služby rok 2014 Dod.: BENETUS - Ing.Janka Tuschlová
  500.00 €
  odb.časopis pre obce Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
  72.00 €
  služby SÚS V.K. rok2014 Dod.: Mesto Veľký Krtíš
  326.00 €
  MŠ čistiace prostriedky Dod.: Merida BRATISLAVA s.r.o
  61.78 €
  MŠ - ŠJ robot Dod.: GASTROLUX s.r.o
  594.00 €
  projekt.energetic.hodnotenie Dod.: Delphia s.r.o
  250.00 €
  údržba kult.zar. Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  17.88 €
  vypr.projektu energet.účinn. k zatepleniu Dod.: Ing.Ján Šorec-jprojekt
  900.00 €
  vývoz kuka nádob Dod.: Marius Pedersen a.s.
  277.97 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  predd.plyn OcÚ + MŠ Dod.: SPP a.s.
  333.00 €
  potraviny ŠJ - IX.2015 Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  797.54 €
  projekt na zateplenie Dod.: EUFC SK s.r.o.
  1140.00 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  17.88 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  501.45 €
  vodne a stočné DS Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  0.00 €
  OcÚ a MŠ vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  87.05 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  108.00 €
  telefón,fax, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  MŠ údržba budov Dod.: ZMont Zdenko MIškovič
  87.00 €
  inzercia v regionál.novinách Dod.: NOVAPRESS R.Hornáčeková
  84.00 €
  vodovod.príp. Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  286.32 €
  údr.kanc.str.,príst. a zar. Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  84.00 €
  MŠ údržba budov Dod.: EDUCAPLAY, s.r.o.
  584.50 €
  poistné zodpov. za škodu Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  30.27 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  362.46 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.52 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  17.88 €
  predd.plyn OcÚ+ MŠ Dod.: SPP a.s.
  52.00 €
  FS predplat. Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  26.40 €
  údr.škol.zar. Dod.: DELTA- Ing.Beáta Herédyová
  84.96 €
  škol.potr. Dod.: OPTYS spol.s.r.o.
  20.86 €
  MŠ prac.odev Dod.: L-TEX com s.r.o Trenčín
  177.45 €
  služby Dod.: CHRYZANTÉMA s.r.o.
  529.18 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  17.88 €
  Bubnová kosa BDR 650 V Dod.: Zalamija s.r.o
  565.00 €
  zosilňovač s mixom BW-160A/BW do domu smút. Dod.: Revos-Ján Vojtko
  154.00 €
  telefón,fax, internet OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  poistné zodpovednosť miest a obcí Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  33.19 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  659.69 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  52.00 €
  OcÚ knihy Dod.: Martinus, s.r.o.
  199.94 €
  MŠ predškolská výchova - časopis Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  3.60 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  17.88 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.08 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  216.91 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  56.00 €
  vodné a stočné dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  7.02 €
  vodné a stočné MŠ Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  71.60 €
  pomôcka na vých. a vzdelávanie Dod.: Turčina Juraj, Ing.
  150.00 €
  koncesionárske poplatky Dod.: RTVS s.r.o
  224.11 €
  bezpeč.projekt na ochr.osob.údajov Dod.: PK-Sytems,spol.s.r.o
  144.00 €
  zámk.dlaž., obrub. Dod.: CEFA Ing.Černý
  632.40 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  18.01 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  32.20 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  401.79 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  133.00 €
  silon do kosačky Dod.: VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o
  178.20 €
  3D virtuálna prehliadka obce Obeckov Dod.: Alžbeta Kišová 3D-VIRTUALTOURS
  150.00 €
  kameň pod zám.dlažbu Dod.: J-STAV spol. s.r.o
  162.01 €
  ozdobné obrubníky Dod.: Jozef Lavrík - LAVOX
  68.69 €
  MŠ -školské potreby - štát.dotácia Dod.: STIEFEL EUROCART s.r.o.
  39.90 €
  údržba a aktualizácia učtov.programu Dod.: IVeS
  83.65 €
  poistné .poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  za spracovanie miezd I.Q 2015 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  240.00 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  16.84 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  30.84 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  307.02 €
  predd.plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  346.00 €
  MŠ-školské potreby -štát.dot. Dod.: STIEFEL EUROCART s.r.o.
  67.90 €
  reklam. a marketing. služby Dod.: DATA banka firiem s.r.o
  254.40 €
  služba obce info mini Dod.: DATATRADE s.r.o
  46.56 €
  informačná tabuľa OcÚ Dod.: FORPLAST SYSTEM s.r.o
  221.74 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  OcÚ a MŠ vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  64.58 €
  dom smútku - za vodu Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  42.12 €
  MŠ -školské potreby Dod.: STIEFEL EUROCART s.r.o.
  50.00 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  367.96 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  28.56 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  631.00 €
  DVD s biblickými príbehmi Dod.: Kumran s.r.o
  44.17 €
  almanach obcí Slovenska Dod.: DATATRADE s.r.o
  28.60 €
  členské ZMOVR 2015 Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  125.75 €
  poistné zodpovednosť miest a obcí Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  22.41 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  47.51 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  362.13 €
  predd.elekt.en.I.polr.2015 všetky odber.miesta Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1514.00 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  670.00 €
  pohr.služby soc.príp. Dod.: CHRYZANTÉMA s.r.o.
  519.16 €
  predd.plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  692.00 €
  OcÚ kanc.prepl.elekt.en.-vyučt.fakt. Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -13.89 €
  prepl.elekt.en. č.s.140 - vyučt.fakt. Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -8.26 €
  VO preplatok elekt.en.-vyučt.fakt. Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -80.54 €
  MŠ preplatok elekt.en.-vyučt.fakt. Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -87.60 €
  dom smútku nedoplatok elekt.energ. Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  19.33 €
  nedoplatok FS r.2014 Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  48.86 €
  vyučtov.fakt. plyn - preplatok Dod.: SPP a.s.
  -166.01 €
  tlačivá daňových priznaní Dod.: ALFA PRINT s.r.o
  30.22 €
  za spracovanie miezd IV.Q Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  260.00 €
  vývoz kuka nádob,kuch.odpadu,tried.odp.,vianoč.výzdoba Dod.: Marius Pedersen a.s.
  730.06 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  sladkosti na mikulášske balíčky pre deti Dod.: Metro s.r.o
  357.67 €
  AČ pracov.pomôcky Dod.: TKA spol.s.r.o
  174.00 €
  MŠ školské potreby Dod.: Dominika Rošková
  271.00 €
  poplatok za vedenie účtu Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
  39.96 €
  reprez.obce zlaté stránky Dod.: Mediatel spol.s.r.o
  60.00 €
  údržba budov Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  aktualizácia a servis programu ŠJ Dod.: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
  39.24 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.68 €
  MŠ predškolská výchova Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  7.20 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  301.39 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  35.56 €
  doména a webhosting Dod.: webex media, s.r.o.
  19.90 €
  za prenájom pozemku Dod.: Slovenský pozemkový fond
  14.11 €
  revízna prehliadka plyn.kotla v MŠ Dod.: Marian Székely SEKO
  64.00 €
  vodné a stočné dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  1.40 €
  OcÚ a MŠ vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  91.26 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  596.00 €
  časopis verejná správa Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  39.00 €
  obecné noviny predplatné r.2015 Dod.: INPROST s.r.o
  67.60 €
  ZMOS členské Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
  82.34 €
  pokuta Dod.: Daňový úrad B.Bystrica, pobočka V.Krtíš
  30.00 €
  geometrický plán ČOV Dod.: GEOMEKART s.r.o
  447.00 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  Oprava miestneho rozhlasu Dod.: MSK Jozef Seifert
  13.20 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  43.13 €
  MŠ batérie,odbočky,umývadlá,sifóny,ventily ... Dod.: S_TEAM MUDr.Šaranková
  840.24 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  636.33 €
  časopis Ver.správa Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  39.00 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  506.00 €
  vlajky Dod.: Signo s.r.o
  52.00 €
  časopis odb.Právo pre ROPO a obce Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
  69.60 €
  vývoz kontajnerov Dod.: Obec Sklabiná
  124.42 €
  staveb.materiál Dod.: ELMOUR Milan Násali
  350.00 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  42.74 €
  MŠ WC misy,vodovod.materiál,sedátka,... Dod.: S_TEAM MUDr.Šaranková
  985.29 €
  MŠ kupeľ.poličky,koberec penový,kuchynka Lucy Dod.: NOMIland s.r.o
  243.00 €
  oprava MR Dod.: MSK Jozef Seifert
  29.01 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  296.93 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  306.00 €
  MŠ poistné za digitál.techniku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  30.27 €
  hudba reprodukovaná technickým zariadením MR Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  32.40 €
  autorská odmena za licenciu na verej.použ.hudob.diel Dod.: SOZA -slovenský ochranný zväz autorský
  98.40 €
  Sociálny prípad - pohr.služ. Dod.: CHRYZANTÉMA s.r.o.
  474.09 €
  Oprava verej.svetlenia, tlmivky Dod.: MSK Jozef Seifert
  196.95 €
  koncesionárske poplatky Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
  223.96 €
  kancelárske potreby Dod.: Dominika Rošková
  162.69 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  379.77 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  38.52 €
  Skrinka,stoličky,šatňové lavičky Dod.: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o
  778.63 €
  kuch.linka,drez do kuchynky novej MŠ Dod.: R E A L I N V E S T s.r.o.
  191.00 €
  zmena v užív. stavby projektová dokumentácia Dod.: Jozef Cibuľa
  120.00 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  99.00 €
  MŠ učebné pomôcky Dod.: NOMIland s.r.o
  241.70 €
  OcÚ a MŠ vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  85.94 €
  dom smútku - za vodu Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  2.78 €
  predplat. Finančného spravodajcu r.2015 Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  19.98 €
  pripojenie ČOV do distr.sústavy SSE-D Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  435.59 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.87 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  36.78 €
  vývoz kuka nádob Dod.: Marius Pedersen a.s.
  264.70 €
  predd. elektr. energie na II.polr. Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1631.00 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  48.00 €
  Ochranné pracovné pomôcky AČ Dod.: LESTOM - Ľuboš Toman
  462.00 €
  za spracovanie miezd II.Q Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  244.00 €
  na činnosť spoloč. úradu samosprávy Dod.: Mesto Veľký Krtíš
  330.00 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  40.84 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  647.89 €
  inzercia v regionál.novinách Dod.: Petit Press a.s. divíz.týždeníkov o.z.
  24.00 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  48.00 €
  poist.zodpov.primatorov a starostov Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  33.19 €
  Oprava miestneho rozhlasu Dod.: MSK Jozef Seifert
  28.92 €
  prevádzkovanie kult. a spoloč.zábavných atrakcií Dod.: Kurta Trade s.r.o
  300.00 €
  demontáž,montáž plast.dvere,okná,parapety žaluzie siete MŠ /býv.pohostinstvo/ Dod.: ZMont Zdenko MIškovič
  821.76 €
  Obecné noviny doplatok Dod.: INPROST spol. s r.o.
  15.60 €
  MŠ predškolská výchova - časopis Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  3.60 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  44.75 €
  vyvoz kuka nádob, kuch.odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  370.62 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  52.00 €
  OcÚ a MŠ vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  77.30 €
  vypracovanie POH Dod.: Odpadový hospodár s.r.o
  150.00 €
  školské potreby Dod.: Dominika Rošková
  241.18 €
  Odvoz odpadu kontajner Dod.: Obec Sklabiná
  51.89 €
  služby APV IVES Dod.: IVeS
  83.65 €
  pracovné náradie AČ Dod.: LESTOM - Ľuboš Toman
  202.59 €
  pracovné náradie AČ Dod.: LESTOM - Ľuboš Toman
  850.00 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu,tried.odp. Dod.: Marius Pedersen a.s.
  373.88 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  34.98 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  122.00 €
  hadice Dod.: AP - HADICE,s.r.o
  60.00 €
  za spracovanie miezd I.Q 2014,roč.výk. Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  250.00 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.18 €
  poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  283.82 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  317.00 €
  sadbové zemiaky Dod.: Polhoš Gabriel-SHR,
  576.00 €
  kanc.potreby - peňaž.pošt. poukazy Dod.: FVCC s.r.o.
  142.00 €
  úrazové poistenie aktiv.čin. Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  39.00 €
  náhrad.diely,rotovátor,sadb.zemiaky, cesnak Dod.: ECHO s.r.o
  562.20 €
  sadba,tráv.zmes,hnojivá,substráty, semiačka,kvety,postrekovače,kvetinače Dod.: ECHO s.r.o
  707.75 €
  Obce info mini Dod.: DATATRADE s.r.o
  38.40 €
  členské ZMOVR Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  125.25 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  41.80 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  16.30 €
  vývoz kuka nádob, tried.odpadu,kuch.odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  345.31 €
  OcÚ a MŠ vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  69.72 €
  obrubník, cement chodník pri KD Dod.: CEFA Ing.Černý
  148.00 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  580.00 €
  úrazové poistenie aktivačná činnosť Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  22.75 €
  MŠ kanc.potreby Dod.: CAMEA computer systems, a.s.
  38.00 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  43.69 €
  vývoz kuka nádob,demontáž vianoč.osvetlenia Dod.: Marius Pedersen a.s.
  400.86 €
  poistné zodpovednosť miest a obcí Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  22.41 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.94 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn od 19.1.2014 - 28.02.2014 Dod.: SPP a.s.
  1248.00 €
  ppredd.elektr.energie I.polrok 2014 všetky odb.miesta Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1631.00 €
  vyučt.faktúra plyn r.2013 nedopl. Dod.: SPP a.s.
  197.96 €
  poplatok za ved. účtu CP Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
  39.96 €
  nedoplatok za FS odb.časopis Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  14.21 €
  vyučtov.faktúra - nedoplatok elekt.energie r.2013 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  293.49 €
  údržba OcÚ,MŠ,KD Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  za spracovanie miezd iV.Q Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  250.00 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  vývoz TKA,tried.odp.,vrecia,kuch.odp.,vianoč.výzdoba Dod.: Marius Pedersen a.s.
  719.99 €
  OcÚ telefón,fax,internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  36.91 €
  geodetické práce obecná hora Dod.: Geprokart Marian Cibuľa
  900.00 €
  geodetické práce obecná hora Dod.: Geprokart Marian Cibuľa
  850.00 €
  aktualizácia a servis programu školskej jedálne Dod.: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
  39.32 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  členské ZMOS 2014 Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
  80.60 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  35.35 €
  doména a webhosting na stránky obce Dod.: WebEx - Ing.P.Sádel
  19.90 €
  MŠ predškolská výchova - časopis Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  7.20 €
  dom smútku - za vodu Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  45.56 €
  natur.prijmy soc.fond Dod.: Rozličný tovar p.Rošková
  350.00 €
  vývoz kuka nádob,kuchynského odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  328.42 €
  obecné noviny,predpl.r.2014 Dod.: INPROST spol. s r.o.
  52.00 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  657.00 €
  za prenájom pozemku Dod.: Slovenský pozemkový fond
  14.11 €
  OcÚ a MŠ vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  62.99 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  vývoz,uskladnenie TKO, triedeného odpadu,vrecia Dod.: Marius Pedersen a.s.
  756.84 €
  výstavba ČOV Dod.: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.
  26954.64 €
  OcÚ telefón, fax, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  38.86 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  558.00 €
  Spoločný úrad samosprávy-vyúčtovanie za r.2012 Dod.: Mesto Veľký Krtíš
  382.00 €
  Odbor.časopis Právo pre ROPO a obce Dod.: Iura Edition spol. s.r.o.
  68.40 €
  OcÚ telefón,fax,internet Dod.: Slovak Telekom, a.s
  35.65 €
  vývoz kontajnerov Dod.: Obec Sklabiná
  163.67 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  úrok z omeškania preddavkov na daň Dod.: Daňový úrad B.Bystrica, pobočka V.Krtíš
  14.40 €
  za spracovanie miezd III.Q Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  210.00 €
  odbor.časopis predplat. Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  39.00 €
  výstavba ČOV Dod.: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.
  3599.82 €
  výstavba ČOV Dod.: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.
  75572.16 €
  vývoz kuka nádob Dod.: Marius Pedersen a.s.
  238.66 €
  preprava tovaru,kanaliz.rúry Dod.: Merkur Jarolímek Ján
  205.92 €
  OcÚ a MŠ predd.plyn Dod.: SPP a.s.
  337.00 €
  Fin.spravodaj roč.2014,predplat. Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  19.98 €
  kniha OcÚ,CD Dod.: JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
  51.40 €
  verejná správa,odbor.časopis - predplatné r.2014 Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  39.00 €
  dom smútku - za vodu Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  4.02 €
  OcÚ a MŠ vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  80.41 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.46 €
  MŠ predškolská výchova - časopis Dod.: PAMIKO spol. s r.o.
  13.72 €
  OcÚ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  35.68 €
  vývoz kuka, tried.odpadu a kuch. odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  350.80 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  109.00 €
  výstavba ČOV Dod.: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.
  3619.40 €
  výstavba ČOV Dod.: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.
  68768.56 €
  2x vývoz kuka nádob + kompostéry na BRO Dod.: Marius Pedersen a.s.
  4228.73 €
  OcÚ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.84 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  53.00 €
  geometrický plán k obecnej nehnuteľnosti - hora Dod.: Geprokart Marian Cibuľa
  850.00 €
  advokátske služby Dod.: JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
  30.00 €
  koncesionár.poplatky - doplatok Dod.: RTVS s.r.o
  167.38 €
  MŠ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  za spracovanie miezd II.Q Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  210.00 €
  vývoz TKO a separ. odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  301.91 €
  OcÚ telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.76 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  53.00 €
  poist. zodpovednosti za škodu Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  33.19 €
  zverejnenie telef.č. Dod.: Mediatel spol.s.r.o
  60.00 €
  výstavba ČOV Dod.: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.
  86142.30 €
  letecké snímky obce na CD Dod.: CBS spol, s.r.o.
  54.00 €
  vytyč.vodovod. potrubia na poz. ČOV Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  59.27 €
  Oprava miestneho rozhlasu, reproduktor Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  134.88 €
  MŠ kanc.potreby Dod.: ŠEVT a. s. Banská Bystrica
  14.26 €
  oprava a údržba verej.osvetlenia Dod.: FYROOP M.Semerád
  216.28 €
  geometr.plán miest.komunikácií Dod.: Geprokart Marian Cibuľa
  950.00 €
  MŠ predškolská výchova - časopis Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  3.60 €
  MŠ skrinka, montáž, vloženie Dod.: WOOD ELEMENT Jozef Bela
  50.00 €
  telefón MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  vývoz a uloženie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  241.69 €
  telefón OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s
  34.46 €
  preddavok plyn OcÚ a MŠ Dod.: SPP a.s.
  57.00 €
  čistička odp.vôd vlastné zdroje Dod.: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.
  6500.00 €
  za vodu OcÚ a MŠ Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  50.93 €
  za vodu dom smútku Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  2.68 €
  knihy OcÚ Dod.: Ľubomír Šúth - LITERA
  19.39 €
  údržba a aktualizácia učtov.programu Dod.: IVeS
  83.65 €
  letecké snímky obce Dod.: Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
  55.00 €
  AČ úrazové poistenie Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  26.00 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  310.35 €
  Materská škola-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  39.53 €
  Obecný úrad-knihy Dod.: Ľubomír Šúth - LITERA
  165.84 €
  OcÚ-MŠ preddavok plyn Dod.: SPP a.s.
  135.00 €
  ZMOVR členské 2013 Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  19.84 €
  spracovanie miezd I.štvrťrok 2013 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  240.00 €
  údržba ciest a chodníkov Dod.: Agrodružstvo Príbelce
  210.00 €
  Materská škola- telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.66 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  205.40 €
  združené postenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  35.40 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn Dod.: SPP a.s.
  350.00 €
  časopis Právo pre ROPO a obce Dod.: Iura Edition spol. s.r.o.
  43.00 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.66 €
  notebook ACER,taška na notebook,reproduktory Dod.: PROCOMP, s.r.o.
  350.00 €
  vývoz odpadu a triedenie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  88.80 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  169.49 €
  Obecný úrad-vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  69.32 €
  Dom smútku-voda Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  1.34 €
  Materská škola- telefón Dod.: T-COM
  14.39 €
  údržba ciest a chodníkov Dod.: Agrodružstvo Príbelce
  252.00 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn Dod.: SPP a.s.
  640.00 €
  koncesionárske poplatky Dod.: RTVS s.r.o
  56.68 €
  služba obce.info Dod.: DATATRADE s.r.o
  38.40 €
  Obecné noviny na rok 2013 Dod.: INPROST spol. s r.o.
  52.00 €
  údržba budov- ošetrenie odpadov a toaliet Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  305.29 €
  Verejné osvetlenie- preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  851.00 €
  Materská škola-preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  374.00 €
  Dom smútku-preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  101.00 €
  Trnavský č. 140-preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  34.00 €
  Obecný úrad-preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  212.00 €
  zodpovednosť miest a obcí Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  22.41 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.91 €
  tlačivá Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
  22.55 €
  dataprojektor Dod.: PROCOMP, s.r.o.
  310.00 €
  nedoplatok za plyn obdobie 01.01.-18.01.2013 Dod.: SPP a.s.
  11.04 €
  preplatok plyn za rok 2012 Dod.: SPP a.s.
  -1048.79 €
  poplatok banke za vedenie účtu Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
  39.96 €
  vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2012 Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  11.30 €
  Verejné osvetlenie- preplatok elektrickej energie k 31.12.2012 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -231.63 €
  Materská škola-preplatok elektrickej energie k 31.12.2012 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -85.38 €
  Trnavský č. 140 preplatok elektrickej energie k 31.12.2012 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -3.88 €
  Dom smútku-preplatok elektrickej energie k 31.12.2012 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -23.68 €
  Obecný úrad- preplatok elektrickej energie k 31.12. 2012 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -2.84 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  539.78 €
  Materská škola- telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.86 €
  údržba ciest a chodníkov Dod.: Agrodružstvo Príbelce
  168.00 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.25 €
  spracovanie miezd- IV. štvrťrok 2012 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  210.00 €
  údržba a servic kotla Dod.: Marian Székely SEKO
  155.70 €
  za vedenie webstránky Dod.: webex media, s.r.o.
  19.90 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  237.33 €
  vyúčtovanie Spoločný úrad samosprávy za rok 2011 Dod.: Mesto Veľký Krtíš
  414.00 €
  Materská škola- telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  Materská škola-údržba programu Dod.: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
  39.32 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  43.20 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn XII. 2012 Dod.: SPP a.s.
  860.00 €
  Materská škola- časopis Predškolská výchova predplatné rok 2013 Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  7.20 €
  ZMOS-členské rok 2013 Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
  79.68 €
  Materská škola-voda Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  67.45 €
  Dom smútku-voda Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  22.49 €
  Materská škola-kancelárske potreby Dod.: CAMEA computer systems, a.s.
  37.32 €
  Materská škola-školské potreby Dod.: Scholaris, s.r.o.
  20.00 €
  nájomné za prenájom pozemku Dod.: Slovenský pozemkový fond
  14.11 €
  Materská škola-školské potreby Dod.: Pro Solutions, s.r.o.
  16.90 €
  exekučné služby Dod.: EU - CREDIT s.r.o
  60.00 €
  Obecný úrad-knihy Dod.: LILIUM AURUM, s.r.o.
  14.00 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  424.22 €
  Materská škola-výmena okien Dod.: SLOVAKTUAL s.r.o.
  123.00 €
  Materská škola-výmena okien Dod.: SLOVAKTUAL s.r.o.
  970.00 €
  Materská škola- telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  16.07 €
  inzercia-výberové konanie na pozíciu riaditeľka škôlky Dod.: Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
  140.00 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  33.13 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn XI. 2012 Dod.: SPP a.s.
  730.00 €
  zemné práce Dod.: František Bartoš-BARSTAV
  771.36 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  239.85 €
  Materská škola- telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  spracovanie miezd III.štvrťrok 2012 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  190.00 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.62 €
  tlačivá Dod.: FVCC s.r.o.
  86.00 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn X. 2012 Dod.: SPP a.s.
  441.00 €
  Materská škola-výmena okien Dod.: Miroslav Brilinský- Slovaktual
  970.00 €
  predplatné časopis Verejná správa rok 2013 Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  69.60 €
  Materská škola- časopis Naša škola Dod.: PAMIKO spol. s r.o.
  12.72 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  321.49 €
  Materská škola- telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  Obecný úrad a Materská škola-voda Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  96.55 €
  Dom smútku-voda Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  2.64 €
  Dom smútku-preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  81.00 €
  Verejné osvetlenie- preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1006.00 €
  Trnavský č. 140-preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  20.00 €
  Materská škola-preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  375.00 €
  Obecný úrad- preddavok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  161.00 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  36.95 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn IX. 2012 Dod.: SPP a.s.
  142.00 €
  Obecný úrad- reprezentácia Dod.: Register obchodných spoločností s. r. o.
  240.00 €
  Materská škola- telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  Verejné osvetlenie- preplatok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  610.20 €
  Materská škola-preplatok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -149.74 €
  Obecný úrad-nedoplatok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  22.64 €
  Trnavský-nedoplatok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  3.23 €
  Dom smútku-preplatok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  -59.32 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn VIII. 2012 Dod.: SPP a.s.
  69.00 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  36.95 €
  preddavok Finančný spravodajca ročník 2013 Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  19.98 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  580.33 €
  Dom smútku-údržba Dod.: Ľubomír Schlosár
  265.00 €
  kancelárske potreby Dod.: MONEX Slovakia s. r. o.
  19.90 €
  spracovanie miezd II.štvrťrok 2012 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  220.00 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  36.95 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  465.81 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn VII. 2012 Dod.: SPP a.s.
  69.00 €
  poistenie zodpovednosti starostov Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  33.19 €
  klíma do Materskej školy Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  750.00 €
  chladnička do Materskej školy Dod.: ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
  339.00 €
  kancelárske potreby Dod.: JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
  55.80 €
  údržba ciest a chodníkov Dod.: OP-TIM, spol. s r.o.
  695.30 €
  športové a kultúrne podujatie Dod.: KOPYR, s.r.o
  429.20 €
  Materská škola-časopis Predškolská výchova Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  3.60 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  389.06 €
  údržba miestneho rozhlasu Dod.: Jaroslav Kristin Comet
  247.49 €
  Materská škola-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.63 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn Dod.: SPP a.s.
  74.00 €
  kontajnery Dod.: Obec Sklabiná
  46.57 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  36.95 €
  oprava elektriky v pohostinstve Dod.: Miroslav Semerád FY ROOP
  939.59 €
  oprava elektriky v pohostinstve Dod.: Miroslav Semerád FY ROOP
  475.84 €
  ročná údržba programu Dod.: SWIT, spol. s r.o. Košice
  39.83 €
  údržba kultúrneho zariadenia Dod.: Katarína Košíková KOMPAKT
  75.00 €
  údržba budov Dod.: František Kuki
  260.00 €
  Obecný úrad-voda Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  146.81 €
  Dom smútku-voda Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  2.64 €
  údržba budov Dod.: Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
  119.00 €
  Materská škola-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  odvoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  459.72 €
  Obecný úrad-knihy do knižnici Dod.: Ľubomír Šúth - LITERA
  200.28 €
  údržba pohostinstva Dod.: THERMOBOND SLOVAKIA s.r.o.
  144.00 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  36.95 €
  Obecný úrad a Materská škola-preddavok plyn Dod.: SPP a.s.
  176.00 €
  údržba budov- biologické ošetrenie odpadov Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  údržba ciest a chodníkov Dod.: Peter Rimóci - PRIM
  992.25 €
  údržba ciest a chodníkov Dod.: Peter Rimóci - PRIM
  992.25 €
  vývoz odpadu Dod.: Obec Sklabiná
  85.16 €
  rekonštrukcia a modernizácia Pohostinstva Dod.: Ladislav Borbás
  892.00 €
  spracovanie miezd I.štvrťrok 2012 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  260.00 €
  Materská škola-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  15.59 €
  vývoz odpadu,triedenie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  358.74 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.45 €
  členské ZMOVR Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  20.08 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn IV.2012 Dod.: SPP a.s.
  459.00 €
  združené poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  ročná údržba programu Dod.: IVeS
  83.65 €
  Materská škola-pomôcky pre výchovu a vzdelávanie Dod.: Aladino Toys s.r.o.
  399.00 €
  časopis- Právo pre ROPO a obce Dod.: Iura Edition spol. s.r.o.
  60.48 €
  dodávka a montáž plastových okien Dod.: SLOVAKTUAL s.r.o.
  200.00 €
  dodávka a montáž plastových dverí Dod.: SLOVAKTUAL s.r.o.
  400.00 €
  Verejné osvetlenie-preddavok elektrickej energie I. polrok 2012 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1074.00 €
  Dom smútku-preddavok elektrickej energie I. polrok 2012 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  86.00 €
  Materská škola- preddavok elektrickej energie I. polrok Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  397.00 €
  Obecný úrad- preddavok elektrickej energie I. polrok Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  170.00 €
  rekonštrukcia a modernizácia kulturného zariadenia Dod.: Ladislav Borbás
  986.80 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  332.99 €
  Dom Smútku-vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  1.21 €
  Obecný úrad- za vodu Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  154.09 €
  Materská škola-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  16.39 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  39.74 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn Dod.: SPP a.s.
  838.00 €
  webstránka obce.info Dod.: DATATRADE s.r.o
  38.40 €
  rekonštrukcia kulturného zariadenia Dod.: Ladislav Borbás
  996.40 €
  koncesionárske poplatky Dod.: RTVS s.r.o
  56.68 €
  údržba budov Dod.: Jozef ŠMRHOLA-OLYMP
  74.00 €
  Materská škola-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  285.88 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  37.31 €
  Obecný úrad-knihy Dod.: KÓDEXPRESS, s.r.o
  162.56 €
  plyn-preddavok na II.2012 Dod.: SPP a.s.
  888.00 €
  poistenie zodpovednosti miest a obcí Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  22.41 €
  Materská škola-plastové dvere Dod.: SLOVAKTUAL s.r.o.
  350.00 €
  Materská škola- plastové okná Dod.: SLOVAKTUAL s.r.o.
  200.00 €
  kancelárske potreby Dod.: CBS spol, s.r.o.
  5.00 €
  vyúčtovanie plynu za rok 2011 Dod.: SPP a.s.
  596.12 €
  vyúrtovanie za Finančného spravodajca rok 2011 Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  21.19 €
  vývoz odpadu,triedenie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  441.18 €
  za vedenie účtu Dod.: Dexia banka Slovensko a.s.
  39.96 €
  Materská škola-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  14.39 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s
  36.95 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: Globtel Service s.r.o.
  15.50 €
  spracovanie miezd- IV. štvrťrok 2011 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  270.00 €
  Spoločný úrad samosprávy-vyúčtovanie Dod.: Mesto Veľký Krtíš
  461.00 €
  tlačivá Dod.: INPROST spol. s r.o.
  54.00 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  269.37 €
  Materská škola-pomôcky pre výchovu a vzdelávanie Dod.: Aladino Toys s.r.o.
  22.80 €
  Materská škola-pomôcky pre výchovu a vzdelávanie Dod.: Aladino Toys s.r.o.
  108.00 €
  Materská škola-časopis Predškolská výchova Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  4.80 €
  Materská škola-telefón Dod.: T-COM
  17.95 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: T-COM
  38.20 €
  za vedenie webstránky Dod.: webex media, s.r.o.
  19.90 €
  Obecný úrad a Materská škola-vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  71.65 €
  Dom Smútku-vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  18.22 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn XII.2011 Dod.: SPP a.s.
  678.00 €
  predplatné Obecné noviny rok 2012 Dod.: INPROST spol. s r.o.
  46.80 €
  členské za rok 2012 Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
  74.70 €
  vývoz odpadu Dod.: Obec Sklabiná
  18.64 €
  za nájom pozemku Dod.: Slovenský pozemkový fond
  14.11 €
  Materská škola-pomôcky pre výchovu a vzdelávanie Dod.: R E A L I N V E S T s.r.o.
  408.00 €
  Materská škola-pomôcky pre výchovu a vzdelávanie Dod.: EDUCAPLAY, s.r.o.
  339.00 €
  Verejná správa- predplatné rok 2012 Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  69.60 €
  Materská škola-telefón Dod.: T-COM
  18.59 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  359.31 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: T-COM
  38.86 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn XI.2011 Dod.: SPP a.s.
  575.00 €
  Materská škola-pomôcky pre výchovu a vzdelávanie Dod.: DEKOR POINT s.r.o
  61.43 €
  Materská škola-nohavice Dod.: Daniela Marošníková-DANA
  23.76 €
  vývoz odpadu Dod.: Obec Sklabiná
  29.28 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  296.56 €
  spracovanie miezd- III. štvrťrok 2011 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  250.00 €
  Materská škola-telefón Dod.: T-COM
  15.82 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: T-COM
  39.52 €
  inzercia v Pokroku Dod.: Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
  66.00 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn X.2011 Dod.: SPP a.s.
  349.00 €
  program pre matreské školy Dod.: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
  229.00 €
  predplatné rok 2012 Finančné spravodajstvo Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  19.98 €
  vývoz kontajnera Dod.: Obec Sklabiná
  51.89 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  622.57 €
  projekt rekonštrukcia Kulturného domu Dod.: M PRO, s.r.o.
  360.00 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: T-COM
  32.80 €
  Materská škola-telefón Dod.: T-COM
  14.39 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn IX.2011 Dod.: SPP a.s.
  112.00 €
  Obecný úrad a Materská škola-vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  75.30 €
  Dom Smútku-vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  15.79 €
  Materská škola-školské potreby Dod.: STIEFEL EUROCART s.r.o.
  139.90 €
  odvoz odpadu Dod.: Obec Sklabiná
  43.91 €
  inzercia v Pokroku Dod.: Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
  66.00 €
  Trnavský 140-nedoplatok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  4.20 €
  Obecný úrad- nedoplatok elektrickej energie Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  17.58 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  223.57 €
  Materská škola-telefón Dod.: T-COM
  14.39 €
  školenie Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí
  13.00 €
  členské za rok 2011 Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí
  49.60 €
  členské za rok 2010 Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí
  48.60 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: T-COM
  39.06 €
  pohrebné služby M. Kováčová Dod.: CHRYZANTÉMA s.r.o.
  197.10 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn VIII.2011 Dod.: SPP a.s.
  55.00 €
  poistenie zodpovednosti starostov Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  33.19 €
  vývoz odpadu,triedenie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  331.69 €
  Materská škola-telefón Dod.: T-COM
  14.39 €
  Obecný úrad-telefón Dod.: T-COM
  39.06 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn VII.2011 Dod.: SPP a.s.
  55.00 €
  spracovanie miezd- II. štvrťrok 2011 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  250.00 €
  vývoz odpadu a uskladnenie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  411.99 €
  športové a kultúrne podujatie Dod.: Ing. Vladimír Gabúľ - EXKLUZÍV
  200.00 €
  ročná údržba programu SWIT Dod.: SWIT, spol. s r.o. Košice
  39.83 €
  Materská škola-časopis Predškolská výchova Dod.: Slovenská pošta, a. s.
  3.60 €
  ZŠ-vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  3.65 €
  Materská škola-telefón Dod.: T-COM
  14.39 €
  Dom Smútku-vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  8.44 €
  Materská škola-vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  49.28 €
  Obecný úrad-telefón 2011 Dod.: T-COM
  39.22 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn VI.2011 Dod.: SPP a.s.
  59.00 €
  zemné práce- smetisko Potočok Dod.: František Bartoš-BARSTAV
  419.76 €
  úrazové poistenie Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  19.50 €
  Materská škola-školské potreby Dod.: PrintCity Slovakia s.r.o.
  22.50 €
  údržba budov Dod.: Petr Mrázek - Bio enzym
  120.00 €
  počítač Dod.: PROCOMP, s.r.o.
  320.00 €
  vývoz odpadu,triedenie odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  729.86 €
  Materská škola-telefón IV.2011 Dod.: T-COM
  13.22 €
  Obecný úrad-telefón IV.2011 Dod.: T-COM
  39.06 €
  Obecný úrad-preddavok plyn V.2011 Dod.: SPP a.s.
  139.00 €
  finančný príspevok TOP žiak 2011 Dod.: Obec Obeckov
  100.00 €
  projekt Čistička odpadových vôd III. splátka Dod.: AQUAMAAT spols.r.o
  780.00 €
  Obecný úrad- knihy Dod.: DATATRADE s.r.o
  27.48 €
  Obecný úrad-knihy Dod.: Ľubomír Šúth - LITERA
  70.25 €
  Obecný úrad-knihy Dod.: Ľubomír Šúth - LITERA
  76.57 €
  spracovanie miezd- I. štvrťrok 2011 Dod.: Božena Pástorová - účtovnícke služby
  230.00 €
  telefón Obecný úrad Dod.: T-COM
  40.76 €
  Materská škola-telefón Dod.: T-COM
  17.88 €
  vývoz odpadu Dod.: Marius Pedersen a.s.
  241.69 €
  Obecný úrad a Materská škola-plyn IV.2011 Dod.: SPP a.s.
  362.00 €
  úrazové poistenie-aktiv. činnosť Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  13.00 €
  združené poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  290.79 €
  ročná údržba programu Dod.: IVeS
  83.65 €
  časopis- Právo pre ROPO a obce Dod.: Iura Edition spol. s.r.o.
  57.70 €
  telefón Obecný úrad - február 2011 Dod.: T-COM
  44.04 €
  projekt Čistička odpadových vôd II. splátka Dod.: AQUAMAAT spols.r.o
  780.00 €
  Verejné osvetlenie-preddavok elektrickej energie I. polrok 2011 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  1112.00 €
  Obecný úrad-Trnavský preddavok elektrickej energie I.polrok 2011 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  24.00 €
  Dom smútku-preddavok elektrickej energie I. polrok 2011 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  97.00 €
  Materská škola-preddavok elektrickej energie I. polrok 2011 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  423.00 €
  Obecný úrad- preddavok elektrickej enrgie I. polrok 2011 Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
  168.00 €
  vývoz TKO Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  290.11 
  vodné,stočné DS Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  0.00 
  telefón MŠ Odb.: Obecný úrad
  Dod.: T-COM
  17.88 
  materiál,zámočnícke práce - lavička Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Jozef Lavrík - LAVOX
  312.77 
  plyn OcÚ a MŠ preddavok Odb.: Obecný úrad
  Dod.: SPP a.s.
  660.00 
  vodné,stočné OcÚ a MŠ Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
  113.35 
  PD na stav.pov.Obeckov ČOV -1.spl. Odb.: Obecný úrad
  Dod.: AQUAMAAT spols.r.o
  792.00 
  program obce info mini Odb.: Obecný úrad
  Dod.: DATATRADE s.r.o
  38.40 
  panvica pre ŠJ Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Metro s.r.o
  43.78 
  kompetencie a úlohy územ.samosprávy Odb.: Obecný úrad
  Dod.: KÓDEXPRESS, s.r.o
  163.19 
  služby verejnosti poskytované RTVS Odb.: Obecný úrad
  Dod.: RTVS s.r.o
  56.68 
  vývoz TKO Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  301.89 
  telefón MŠ jan.2011 Odb.: Obecný úrad
  Dod.: T-COM
  17.88 
  telefón,internet OcÚ jan.2011 Odb.: Obecný úrad
  Dod.: T-COM
  36.64 
  preddavok plyn 19.1-28.02.2011 Odb.: Obecný úrad
  Dod.: SPP a.s.
  700.00 
  poistné - zodpovednosť miest a obcí Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
  22.41 
  členské ZMOVR Odb.: Obecný úrad
  Dod.: ZMOVR Veľkokrtíšského regiónu
  20.00 
  doména a webhosting Odb.: Obecný úrad
  Dod.: WebEx - Ing.P.Sádel
  19.90 
  plyn -vyučtovacia faktúra Odb.: Obecný úrad
  Dod.: SPP a.s.
  857.04 
  FS nedoplatok Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o
  1.23 
  MŠ-telefom 12.2010 Odb.: Obecný úrad
  Dod.: T-COM
  17.73 
  vývoz odpadu Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Marius Pedersen a.s.
  267.42 
  telefónne poplatky Odb.: Obecný úrad
  Dod.: T-COM
  42.64 
  plyn OcÚ a MŠ Odb.: Obecný úrad
  Dod.: SPP a.s.
  630.00 
  za vedenie účtu CP Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Dexia banka Slovensko a.s.
  39.50 
  posypový materiál Odb.: Obecný úrad
  Dod.: Banskobystrická reg.správa ciest a.s.
  177.29 

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár