•  

Vítame Vás na stránke Materskej školy v Obeckove

Sme dvojtriedna materská škola s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou. Zriaďovateľom je Obec Obeckov . Materská škola je umiestnená v budove na prízemí obecného úradu. Priestory v staršej  skupine detí sú  šatňa pre deti , šatňa pre zamestnancov , sociálne zariadenie so sprchou, práčovňa , trieda –ktorej súčasťou je spálňa  a jedáleň. Ďalej kuchyňa a sklad potravín .

Priestory v mladšej skupine detí sú šatňa pre deti , trieda , umyváreň a WC, spálňa, k týmto priestorom patrí aj riaditeľňa .

Materská škola má vyčlenený ,nezastavaný pozemok na pobyt detí vonku . Časť nezastavaného pozemku tvorí trávnatá plocha pred MŠ, pozemok je oplotený a vybavený hojdačkou , hojdacím koníkom ,  domčekom na oddych.  V blízkosti sa nachádza neoplotený pozemok s detským kolotočom na sedenie, hracou zostavou s lanovým mostom a šmýkačkou a  zostavou herných prvkov, ako i oplotené pieskovisko.

Naším cieľom je vytvoriť pre deti také prostredie , aby prežili v MŠ plnohodnotné detstvo bohaté na zážitky a zaujímavé aktivity.

Poskytujeme :

- predprimárne vzdelávanie detí s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou

- prevádzku MŠ v čase od 7°°hod. do 16°°hod.

- ciele výchovy a vzdelávania rozpracované v školskom vzdelávacom programe – Kvapôčky

-VZN obce Obeckov povinný poplatok na dieťa 10,- €/mesačne

- stravu  na dieťa /desiata, obed, olovrant /v hodnote 2,30 €

- telovýchovné aktivity s rôznym zameraním

Zamestnanci Materskej školy v Obeckove :

Andrea Andrejka -riaditeľka MŠ

Sofia  VESELKOVÁ -učiteľka  MŠ

Eva  DINKOVÁ - hlavná kuchárka 

Gabriela  TUHÁRSKA - pomocná kuchárka  a upratovačka

Sofia VESELKOVÁ – vedúca ŠJ

DENNÝ PORIADOK   v triede starších detí 

7°°- 9,15  -   príchod detí do MŠ, privítanie

                    -  hry a hrové činnosti detí

                    -  výchovno –vzdelávacie aktivity 

                    -  ranný kruh - rozhovor s deťmi ,navrhovanie aktivít

                    - pohybové a relaxačné cvičenia

                    -  osobná hygiena

9,15 -11,30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu /DESIATA/

             -  hry a hrové činnosti 

            -  pohybové cvičenia

             - výchovno – vzdelávacie aktivity

             -  pobyt vonku /vychádzka ,hry a hrové činnosti  na  školskom dvore a v jeho okolí /

               - osobná hygiena

11, 30 – 12°° - činnosti zabezpečujúce životosprávu  /OBED/

12°° - 14,30 -  osobná hygiena

                         odpočinok

14,30 -15°°- činnosti zabezpečujúce životosprávu /OLOVRANT/

15°°-  16°°     - hry a hrové aktivity detí

Od 16°°         -  odchod detí domov

DENNÝ PORIADOK   v triede mladších  detí 

7°°- 9,15  -   príchod detí do MŠ, privítanie

                    -  hry a hrové činnosti detí

                    -  výchovno –vzdelávacie aktivity 

                    -  ranný kruh - rozhovor s deťmi ,navrhovanie aktivít

                    - pohybové a relaxačné cvičenia

                    -  osobná hygiena

9,15 -11,30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu /DESIATA/

             -  hry a hrové činnosti 

            -  pohybové cvičenia

             - výchovno – vzdelávacie aktivity

             -  pobyt vonku /vychádzka ,hry a hrové činnosti  na  školskom dvore a v jeho okolí /

               - osobná hygiena

11, 30 – 12°° - činnosti zabezpečujúce životosprávu  /OBED/

12°° - 14,30 -  osobná hygiena

                         odpočinok

14,30 -15°°- činnosti zabezpečujúce životosprávu /OLOVRANT/

15°°     - presun detí do staršej skupiny ,

15°°- 16°°- hry a hrové aktivity

 Od  16°°   odchod detí domov     

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár