rsshttp://www.obeckov.sk/Mon, 27 Jan 2020 21:27:11 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Elektronická adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou: obeckov@gmail.com]]>http://www.obeckov.sk//--23-21-elektronicka-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-volbu-postou-obeckovgmailcomThu, 17 Oct 2019 15:05:00 +0200http://www.obeckov.sk//--23-21-elektronicka-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-volbu-postou-obeckovgmailcom<![CDATA[Harmonogram výziev MAS IKN na rok 2019]]>http://www.obeckov.sk//--23-20-harmonogram-vyziev-mas-ikn-na-rok-2019Wed, 24 Jul 2019 15:55:00 +0200http://www.obeckov.sk//--23-20-harmonogram-vyziev-mas-ikn-na-rok-2019<![CDATA[Informácie MAS IKN]]>http://www.obeckov.sk//--23-19-informacie-mas-iknWed, 24 Jul 2019 15:52:00 +0200http://www.obeckov.sk//--23-19-informacie-mas-ikn<![CDATA[Logo IROP ]]>http://www.obeckov.sk//--23-18-logo-irop-Wed, 24 Jul 2019 15:39:00 +0200http://www.obeckov.sk//--23-18-logo-irop-<![CDATA[Logo MPRV SR]]>http://www.obeckov.sk//--23-16-logo-mprv-srWed, 24 Jul 2019 15:37:00 +0200http://www.obeckov.sk//--23-16-logo-mprv-sr<![CDATA[Logo program rozvoja vidieka SR]]>http://www.obeckov.sk//--23-17-logo-program-rozvoja-vidieka-srWed, 24 Jul 2019 15:37:00 +0200http://www.obeckov.sk//--23-17-logo-program-rozvoja-vidieka-sr<![CDATA[Logo k EU PRV a IROP]]>http://www.obeckov.sk//--23-14-logo-k-eu-prv-a-iropWed, 24 Jul 2019 15:36:00 +0200http://www.obeckov.sk//--23-14-logo-k-eu-prv-a-irop<![CDATA[Logo MAS IKN]]>http://www.obeckov.sk//--23-11-logo-mas-iknMon, 18 Jun 2018 11:47:00 +0200http://www.obeckov.sk//--23-11-logo-mas-ikn